Архиве категорија: Обавештења

ПРЕДАВАЊЕ НА ВМА ИЗ ОБЛАСТИ ДИГИТАЛНЕ РАДИОГРАФИЈЕ

ТЕМА: ДИГИТАЛНА РАДИОГРАФИЈА

Предавачи: Стр.мед. радиолог Илија Крантић

Виши радиолошки техничар Миломир Ђуричић

Предавање је акредитовано од стране Здравственог савета у јулском року 2016 године као курс, намењено је медицинским сестрама, здравственим техничарима, радиолошким техничарима, вишем радиолошким техничарима, струковним медицинским радиолозима, носи следећу бодовну вредност:

• 8 бодова за предаваче

• 4 бода за слушаоце

После предавања се ради тест провере знања.

Присуство на предавању за чланове Удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије је бесплатно, за остале износи 500 дин. Уплату извршити на рачун Удружења: 205-40156-94.

Предавање ће се одржати 15.12.2016 са почетком у 13 часова, Војномедицинској Академији, Црнотравска 17, Београд у Амфитеатру на IV спрату.

Пријаве можете обавити на е-маил адресу Удружења:

office@radteh.org.rs или на

ikrantic@yahoo.com до 12.12.2016 , све информације о овом стручно едукативном курсу можете добити на тел. моб. 065/8019555 – Струковни мед. радиолог – Илија Крантић.

Oбавештење за чланство – КМЕ

Поштовано чланство, Управни oдбор Удружења Вас позива на предавање „Излагање пацијената јонизујућем зрачењу и фактори ризика које то излагање носи“ који ће се одржати 02.12.2016 год. у Oпштој болници у Ћуприји.

Предавање је акредитовано одлуком Здравственог савета Републике Србије у јулском року 2016 год. под редним бројем Д-1-1046/16 и носи следећу бодовну вредност:

  • 8 бодова за предаваче
  • 4 бодова за слушаоце

Предавање је акредитовано за лекаре, стоматологе, мед. сестре, здрав. техничаре (радиолошке техничаре, више радиолошке техничаре, струковне мед. радиологе).

Регистрација учесника је од 12-13 часова,а предавања почињу од 13 часова.

Пријаву можете обавити на е-маил адресу Удружења: office@radteh.org.rs, где је потребно доставити име и презиме, установу из које долазите, број лиценце.

Предавање за чланове Удружења је бесплатно, а за оне који нису чланови Удружења износи 500 рсд. за лекаре 1000 рсд. Уплату котизације извршити на жиро рачун Удружења: 205-40156-94 код Комерцијалне банке до 01.12.2016 год. или на лицу места приликом регистрације.

УПРАВНИ ОДБОР УРТИТНМС

Предавање на ВМА из области магнетне резонанце

Тема: МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА КОЛЕНА

Предавачи: Прим. др Јасенка Васић-Вилић

Струковни мед. радиолог: Мирјана Капор

Предавање је акредитовано од стране Здравственог савета у априлском року 2016 године као курс, намењено је лекарима, медицинским сестрама, здравственим техничарима, радиолошким техничарима, вишем радиолошким техничарима, струковним медицинским радиолозима, носи следећу бодовну вредност:

• 8 бодова за предаваче

• 4 бода за слушаоце

После предавања се ради тест провере знања.

Присуство на предавању за чланове Удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије је бесплатно, за остале износи 500 дин, за лекаре 1000 дин. Уплату извршити на рачун Удружења: 205-40156-94

Предавање ће се одржати 24.11.2016 са почетком у 13 часова, Војномедицинској Академији, Црнотравска 17, Београд у Амфитеатру на IV спрату

Пријаве можете обавити на е-маил адресиу Удружења:

office@radteh.org.rs или на

ikrantic@yahoo.com до 20.11.2016, све информације о овом стручно едукативном курсу можете добити на тел. моб. 065/8019555 – Струковни мед. радиолог – Илија Крантић.

Обавештење – Радиологија у дијагностици обољења дојке

Поштоване колегинице и колеге,

Дана 09.11.2016 год. у свечаној сали К.Б.Ц. Звездаре, ул.Прешевска 31 са почетком у 13.30 часова Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије ће одржати предавање из области дијагностике обољења дојке.

Предавање је акредитовано од стране Здравственог савета у јулском року под редним бројем Д-1-1000/16 и намењено је мед. сестрама, здравственим техничарима, радиолошким техничарима, вишим радиолошким техничарима, стук. мед. радиолозима, носи следећу бодовну вредност:

  • 12 бодова за предаваче
  • 6 бодова за слушаоце

Присуство на предавању за чланове Удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије је бесплатно, за остале износи 500 дин. Уплату извршити на рачун Удружења: 205-40156-94 код Комерцијалне банке.

Пријаву можете обавити на е-маил адресу Удружења: