PROGRAM KONGRESA URTITNMS SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, HOTEL „ĐERDAP“ KLADOVO 17 – 19.05.2013 god.

17. 05. 2013 god. – PETAK

14–18 h – REGISTRACIJA UČESNIKA

19.00 h – SVEČANO OTVARANjE I POZDRAVNA REČ PREDSEDNIKA URTITNMS – RUŽIČIĆ ĐORĐE

19.30 h – KOKTEL DOBRODOŠLICE

20.00 h – VEČERA UZ MUZIČKI PROGRAM

18.05.2013 god. – SUBOTA

MR sesija Kongresna sala Doma kulture

Moderatori:

 1. Opra Branislav
 2. Savić-Kušić Borka
 3. Grčić Željko

08.00 h – ADVANCED MR TEHNIQUES IN BRAIN TUMOR IMAGING
- Doc. dr Ljuba Marković; Odense, Danska

08.15h – ULOGA MR-ANGIOGRAFIJE GLAVE I VRATA KOD PACIJENTA SA CEREBROVASKULARNIM OBOLjENjIMA
- Dr Biljana Georgievski-Brkić; Spec.bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava“ – Beograd

08.30 h – MRI Perfuzija sa dinamskim kontrastom susceptibilnosti
- Lazar Lazić; Poliklinika „Panacea“ , Beograd

08.45 h – SAVREMENI RADIOLOŠKI IMAGING KARCINOMA REKTUMA
- Prof. dr Amela Šofić; Klinika za radiologiju; KCUS Sarajevo, F BiH

09.00 h – MR vs MDCT ENTEROGRAFIJA
- Kristina Mitić; Institut za radiologiju – VMA, Beograd

UZ-MAMO.-sesija

09.15 h – TIRADS I ULTRAZVUK TIROIDNE ŽLEZDE
- Prof. dr. Đorđe Lalošević; KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, Beograd

09.30 h – ELASTROGRAFIJA – nova metoda u ultrazvučnoj dijagnostici
- Mirjana Radovanović; KBC „Dr Dragiša Mišović“ Dedinje, Beograd

09.45 h – MAMOGRAFIJA-ZLATNI STANDARD U DIJAGNOSTICI KARCINOMA DOJKE
- Mirko Petrić; JZU Dom zdravlja „Derventa“, Derventa, Republika Srpska

10.00 h – SKRINING MAMOGRAFIJA U SRBIJI I JAPANU
- Biljana Marinković; KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, Beograd

10.15 h – ULOGA RADIOLOŠKOG TEHNIČARA U IZVOĐENjU KVALITETNE MAMOGRAFIJE
- Goran Zdravković, Dom zdravlja Leskovac

INTERVENTNA RADIOLOGIJA sesija

Moderatori:

 1. Ivković Biljana
 2. Milijić Dejan
 3. Najdanović Vanja

10.30 h – DIJAGNOSTIKA I INTERVENTNO-RADIOLOŠKI TRETMAN GASTROINTESTINALNIH KRVARENjA (GIT)
- Prof. dr Petar Bošnjaković; Institut za radiologiju K.C. Niš

10.45 h – KAROTIDNE ENDOVASKULARNE INTERVENCIJE
- Prof. dr Dragan Sagić; Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd

11.00 h – ZNAČAJ CEREBRALNE PROTEKCIJE TOKOM STENTINGA KAROTIDNIH ARTERIJA
- Dr sci. med. Miodrag Ilić; Institut za radiologiju K.C. Niš

11.15 h – ZDRAVLjENjE ANEVRIZEM SUPRAKLINOIDNEGA SEGMENTA NOTRANjE KAROTIDNE ARTERIJE
- Tomaž Šeruga, Marko Jevšek; UKC Maribor, Slovenija

11.30 h – NEINVAZIVNE RADIOLOŠKE METODE PRIKAZIVANjA ATEROSKLEROTSKOG PLAKA
- Jasmina Mitrović; Institut za radiologiju – VMA, Beograd

11.45 h – UVOD U NEURORADIOLOGIJU
- Svetlana Crnogorac; Centar za radiologiju, K.C. Vojvodine

12.00 – 12.30 h –KAFE PAUZA-

12.30 h – VISARIS – prezentacija

12.45 h – DSA-DIGITALNA SUBTRAKCIONA ANGIOGRAFIJA
- Jarmila Činčurak-Milošević, Centar za radiologiju, K.C. Vojvodine

13.00 h – ENDOVASKULARNO LEČENjE INTRAKRANIJALNIH ANEURIZMI
- Vladimir Đoković; K.C. Kragujevac – Interventna radiologija

13.15 h – SAVREMENE RADIOLOŠKE PROCEDURE STENTIRANjA ILIJAČNIH ARTERIJA
- Ana Jaćimović; K.C. Kragujevac – Interventna radiologija

13.30 h – PERKUTANA NEFROSTOMA
- Olja Gavrilovski; Institut za radiologiju, VMA

13.45 h – OTROŠKA PERKUTANA NEFROSTOMA – PNS
- Hedvika Šauperl; UKC Maribor, Slovenija

14.00 h – H.S.G.
- Jovan Radunović; Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS

14.15 h – POJAVNOST I KLINIČKI ZNAČAJ CIN-a U RADU SA INVAZIVNOG KARDIOLOŠKOG LABORATORIJA U SLAVONSKOM BRODU
- Mato Čizmić, Đeiti Prvulović; Opšta bolnica Dr. Josip Benčević, Slavonski brod, Hrvatska

14.30 h – RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIČKE I TERAPIJSKE PROCEDURE KOD DECE SA BOLESTIMA SRCA I KRVNIH SUDOVA
- Predrag Gojković,Milan Selak,Nenad Milanović ; Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić „, Novi Beograd

14.45 h – KAKO SE ODNOSITI PREMA OSOBAMA SA AUTIZMOM TOKOM RADIOLOŠKIH PREGLEDA
- Milan Marković; Soldo medicina, Beograd

MDCT sesija <Konferencijska sala hotela „Đerdap“

Moderatori:

 1. Petković Snežana
 2. Bujišić Ljubomir
 3. Bursać Snježana

10.30 h – C.T. – ENDOSKOPIJA I SMANjENjE EFEKTIVNE DOZE
- Dr Momčilo Novaković, mr Miroslav Mišić; Visoka zdravstevna škola strukovnih studija, Zemun

10.45 h – AUTOMATIZACIJA STARTA SKENIRANjA PRI IZVOĐENjU VASKULARNIH PROCEDURA NA MSCT-u
- Milan Zejak; Opšta bolnica Sombor

11.00 h – PRIPREMA ZA MDCT ENTEROGRAFIJU
- Ismet Aganović; Institut za radiologiju – VMA, Beograd

NUKLEARNA MEDICINA I RADIOTERAPIJA sesija

11.15 h – P E T – POZITRON EMISIONA TOMOGRAFIJA
- Tatjana Krkalović, Centar za nuklearnu medicine KCS, Beograd

11.30 h – SCINTIGRAFIJA BUBREGA KOD DECE
- Prof. dr Boris Ajdinović – Institut za nuklearnu medicine – VMA, Beograd

11.45 h – PRIPREMA PACIJENTA I IZVOĐENjE SCINTIGRAFIJE KRVNIH SUDOVA JETRE
- Nebojša Radić, Specijalistička ordinacija za nuklearnu medicinu „Ordinacija Dr Baškot“, Beograd

12.00 – 12.30 h KAFE PAUZA

12.30 h – „The Future is NOW – Any image, anytime, anywhere Enterprise Solution for Medical IT“ inž. medicinske informatike Marko Grahovac

12.45 h – PRIMENA 131 J U RADIONUKLIDNOJ TERAPIJI
- Duško Košutić; Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd

13.00 h – NEUROBLASTOM – 131-J-MIBG U DIJAGNOSTICI
- Željka Miloradović; Institut za nuklearnu medicine, VMA, Beograd

13.15 h – RADIOTERAPIJA GINEKOLOŠKIH KARCINOMA – KOMPLIKACIJE
- Mirjana Knežević; Institut za onkologiju Vojvodine, Zavod za radioteraiju

13.30 h – PRAVILNIK I KRITERIJUMI ZA OCENU RADNE SPOSOBNOSTI PROFESIONALNO IZLOŽENIH LICA KOJA RADE U ZONI JONIZ. ZRAČENjA
- Dr Vera Spasojević – Tišma; Nuklearni objekti Srbije

13.45 h – GRAĐEVINSKI MATERIJALI KOJI SE KORISTE ZA IZGRADNjU ZRAČNOG OKLOPA
- Ilija Krantić; Institut za radiologiju, VMA

14.00 h – METOD ZAŠTITE – NAŠ NAČIN
- Sebastijan Šafhauzer; Opšta bolnica Dr Radivoj Simović, Sombor

RIS I RAZNO:

14.15 h – IMPLEMENTACIJA RIS-a U KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“
- Predrag Kočiš; KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, Beograd

14.30 h – RAZVOJ RADIOLOŠKE SLUŽBE U JABLANIČKOM OKRUGU
- Saša Kostadinović; Opšta bolnica Leskovac

14.45 h – STALAK –NOSILjKA KAO POMOĆNO SREDSTVO (POMAGALO) ZA SNIMANjE PLUĆA TELEGRAFSKI KOD BEBA I MANjE DECE
- Božo Tomić, Dragan Simić; Opšta bolnica Vrbas

15.15 h – PIKNIK RUČAK unutar zidina utvrđenja „Fetislam“ – skup kolega u 15.00 h ispred hotela

Piknik na veoma atraktivnoj lokaciji nedaleko od hotela, sa kompletnom infrastrukturom: suncobrani, ražanj, ćebad, sportski rekviziti i ozvučenje. Organizacija piknika obuhvata spremanje ručka za sve učesnike Kongrsa, a tokom trajanja piknika biće obezbeđena i muzika.

18-19 h – RAZGLEDANjE POSTERA U LOBBY BARU ILI BANKET SALI

Poster prezentacije:

- RADIOLOŠKI ODSEK PRI VISOKOJ ZDRAVSTVENOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA PRED VELIKI JUBILEJ
- Mr Miroslav Mišić, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Zemun

- PET U NEUROLOGIJI
- Marija Marković; Centar za nuklearnu medicine, KCS Beograd

- M.S.C.T. angiografije mozga
- Časlav Miletić; Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS,

Odeljenje Urgentne radiologije

- ENDOVASKULARNI TRETMAN ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
- Violeta Radovanović; Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd

- EKSTRAVAZACIJA
- Andrea Tatai; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

- MR ENTEROGRAFIJA I MR ENTEROKLIZA
– Viktor Kostić; Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS

- PERIFERNA DEXA KAO SKRINING METODA OSTEOPOROZE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
- Milan Devetak; Dom Zdravlja Vračar, Beograd

- DILATACIJA KAROTIDNIH ARTERIJA
- Miloš Novaković; Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd

- KVALITET MAMOGRAFSKOG SNIMKA
- Gordana Anđelković; Z. C. Vranje

- IMPLATACIJA ENDOVASKULARNE PROTEZE
- Mileta Luka; Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd

- RETROGRADNA URETROPIJELOGRAFIJA PO CHEVASSY
- Svetlana Jakovljević, Zlatica Mušurinski; Odeljenje urogenitalne radiologije KCS, Beograd

- TRANSRADIJALNI PRISTUP ZA KORONARNE ANGIOGRAFIJE I INETREVENCIJE: iskustva kliničke sestre specijaliste
- Velisava Perović; Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd

- SNIMANjE GRUDNOG KOŠA U ALTERALNOM DEKUBITUSU,POUZDANA I SIGURNA METODA KOD PLAURALNIH IZLIVA
- Nevenka Vitas – Dimitrijević; Institut za plućne bolesti i TBC KCS, Beograd

- RADIOGRAFIJA GASTRODUODENUMA U PRIMARNOJ ZDRAVSTEVNOJ ZAŠTITI – GASTROPTOSIS –
- Željko Bubalo; Dom Zdravlja Vračar, Beograd

- DILATACIJA KORONARNIH ARTERIJA – PCI
- Brkić Željko; Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd

- DIGITALNA RADIOGRAFIJA POVREDA DONjIH EKSTREMITETA
- Ivana Kušić; Klinički centar Vojvodine, Urgentni centar Novi Sad

- RADIOGRAFIJA DENSA
- Ivana Orozović; Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS

- GREŠKE NA MAMOGRAMU
- Ivana Borojević; KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, Beograd

- MDCT ENTEROKLIZA – RADIOLOŠKI MODALITET IZBORA ZA DETEKCIJU I KARAKTERIZACIJU PATOLOŠKIH PROMENA NA TANKOM CREVU
- Ivan Bekovac, Aleksandra Kozina; Odsek digestivne radiologije Centra za radiologiju i MR KCS

- BIOPSIJA PROMENA U ABDOMENU POD KONTROLOM KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE KAO VAŽAN DIJAGNOSTIČKI MODALITET U SAVREMENOJ DIGESTIVNOJ RADIOLOGIJI
- Dragan Milić, Mirjana Stojković, Milan Nikolić; Odsek digestivne radiologije Centra za radiologiju i MR KCS

- KONTRAINDIKACIJE ZA IZVOĐENjE MR PREGLEDA
- Bojan Grujičić; Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

- MAMOGRAFIJA NEKAD I SAD
- Dragana Tasić; KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, Beograd

- DIGITALNA RADIOGRAFIJA POVREDA GORNjIH EKSTREMITETA
- Gabrijela Rakić; Klinički centar Vojvodine, Urgentni centar Novi Sad

- PREDNOSTI KONFORMALNE RADIOTERAPIJE
- Slađana Tomić; Institut za onkologiju Vojvodine, Zavod za radioterapiju

- TRUS BIOPSIJA PROSTATE
- Krstina Minić; Centar za radiologiju, Klinički centar Vojvodine

21.00 – SVEČANA VEČERA (sa lutrijom i bogatim nagradnim fondom)

19. 09. 2013 god. – NEDELjA

06.30 – 9.00 h –DORUČAK U HOTELU

10.00 h – VOŽNjA BRODOM – u trajanju od jednog sata, sa razgledanjem priobalja Kladova i rumunskog grada Turn Severin, ostatka Trajanovog mosta (više od hiljadu godina najveći antički most), turskog utvrđenja „Fetislam“ i plovidba oko ostrva Šimijan sa rekonstruisanom tvrđavom Ade Kale poznatoj po čuvenoj „seči dahija“.

Prevoz će biti organizovan u nekoliko tura zbog ograničenog broja ljudi na samom brodu.

10.00 – ODLAZAK IZ HOTELA ( ručak je uključen i biće organizovan ranije zbog izlaska iz hotelskih soba organizovane vožnje brodom)

U cenu kotizacije je uračunato:

 • prisustvo predavanjima
 • program Kongresa URTITNMS
 • torba sa logom Udruženja
 • majica sa logom Udruženja, rokovnik, hemijska, propagadni materijal
 • svečana večera

Za kolege koji nisu smešteni u hotelu „Đerdap“, doplata za piknik ručak i svečanu večeru iznosi po 1.800 rsd.