Архиве аутора: nikoola

ДИЈАГНОСТИЧКА МАМОГРАФИЈА ЗА ВИШЕ РАДИОЛОШКЕ ТЕХНИЧАРЕ

6. април (од 9:00h) – 10. април 2020, БЕОГРАД, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ КУРСА: проф. др Зорица Милошевић, Медицински факултет Београд

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: виши радиолошки техничари
БРОЈ ПОЛАЗНИКА: максимално 5
ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 48.000,00 динара

ДИЈАГНОСТИЧКА МАМОГРАФИЈА ЗА ВИШЕ РАДИОЛОШКЕ ТЕХНИЧАРЕ – I ДЕО

6. АПРИЛ 2020. од 9:00h

О КУРСУ: Рак дојке је најчешћи малигни тумор и водећи узрок смрти од малигних болести код жена у Србији. Број мамографских јединица у Србији је значајно повећан у последњој деценији. Потреба за радиолошким техничарима који су обучени да изводе квалитетне дијагностичке мамографије је све присутнија.
Медицински факултет Универзитета у Београду учествује у едукацији виших радиолошких техничара кроз структуисану наставу – област Радиологија дојке у оквиру специјалистичких струковних студија другог степена. Курс континуиране едукације који се пријављује – „Дијагностичка мамографија за више радиолошке техничаре“ још један је од доприноса факултета усавршавању виших радиолошких техничара.
ЦИЉ КУРСА је да упозна полазнике са стандардима извођења мамографије, како би у наставку, у току четвородневног курса „Дијагностичка мамографија за више радиолошке техничаре – II део“ могли непосредно да изводе мамографије, са крајњим општим циљем оптималног позиционирања и квалитета мамографије, која омогућава високу тачност методе у детекцији патолошких промена.
МЕТОДЕ РАДА: предавања, решавање клиничких проблема, рад у малој групи, демонстрација клиничке вештине
ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Зорица Милошевић, кл. асист. др Марко Бута, виши радиолошки техничар Милена Грчић, виши радиолошки техничар Звездана Музика

ПРОГРАМ JE АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА 6 ПОЕНА ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСА

ДИЈАГНОСТИЧКА МАМОГРАФИЈА ЗА ВИШЕ РАДИОЛОШКЕ ТЕХНИЧАРЕ – II ДЕО

7-10. АПРИЛ 2020. од 7:00h

О КУРСУ: Едукација обухвата четвородневну обуку са шест сати дневно рада у оквиру курса, коју спроводе искусни стручњаци из Института за онкологију и радиологију Србије.
С обзиром да се дневно у Институту за онкологију и радиологију Србије обави мамографски преглед за више од 50 жена у две смене рада, полазницима се омогућавају оптимални услови за савладавање квалитетног извођења дијагностичке мамографије.
Едукација подразумева индивидуални рад кандидата са ментором на мамографском апарату у трајању од четири дана, уз едукацију о извођењу мамографског снимања и начину контроле квалитета снимања мамографијом. Провера знања се спроводи путем самосталног извођења 10 снимања (мамографија) и оцене коју даје ментор практичне обуке кандидата.
ЦИЉ КУРСА је оспособљавање радиолошких техничара за мамографски скрининг рака дојке.
МЕТОДЕ РАДА: предавања, практичне вежбе, демонстрација клиничке вештине, менторски рад
ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Зорица Милошевић, виши радиолошки техничар Милена Грчић, виши радиолошки техничар Звездана Музика, виши радиолошки техничар Марија Медић Ћирић, виши радиолошки техничар Ксенија Зрнић

ПРОГРАМ JE АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА 6 ПОЕНА ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ ЈЕ ОБАВЕЗНО

И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ Е-MAIL: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs ИЛИ НА ТЕЛЕФОНЕ 36 36 363 И 36 36 364

  • ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP–550/1
  • ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ – ФАКС 011 36 36 314
  • ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ – КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС – 36 36 317
  • ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ – КОНТАКТ ТЕЛЕФОН – 36 36 306

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404

** ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ**

EFRS reminder – Attend ECR 2020 for only 90 euro!

ATTEND ECR 2020 for only 90 euro !!   To benefit of this exclusive radiographer registration fee, just make sure to become an ESR member
before August 31, 2019, and to register for ECR 2020 during the Early Fee period (starting on September 2).   If you are ESR member already, make sure that you have paid your membership fee before August 31, 2019.   Membership fee: €11/year if you reside in Europe. Radiography students from around the world are welcome to join ESR as „Friends“ completely free of charge.Information about ESR membershipApply here

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ У ВЕЗИ НАЦРТА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ РАДИЈАЦИОНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Поштовано чланство,

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност је у складу са чл.33 и 196. Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности израдио Нацрт правилника о условима за категоризацију радијационих делатности и позвао наше Удружење да учествује у јавној јасправи.

Текст нацрта можете преузети овде:

Поводом горе наведеног Управни одбор Удружења позива своје чланство на састанак које ће бити одржан у амфитеатру Института за онкологију и радиологију Србије, Ул Пастерова 14, дана 27.06.2019 године са почетком од 13 часова.

Образложене предлоге за измену или допуна Нацрта потребно је послати у писаном облику до 12.07.2019 године, па Вас молимо да у што већем броју дођете на поменути састанак, како би заједничким одлукама и предлозима донели најбоља решења за нашу професију.

Пожељно је да буду застуљени представници из свих категорија наше делатности: дијагностика, терапија, нуклеарна медицина и интервентна радиологија.

Управни одбор Удружења

ПРЕДЛОГ НОВОГ СТАТУТА УДРУЖЕЊА

Поштоване колегинице и колеге,
на састанку статутарне комисије одржане у К.Ц.Крагујевац 09.04.2019 године усклађени су предлози за измену и допуну статута нашег Удружења.Након правног уобличавања и постављања на сајт Удружења биће предложен за усвајање на скупштини Удружења која ће бити одржана у недељу 12.05.2019 године са почетком од 10.30 часова у хотелу „Палисад“.
Како се пријавило преко 380 учесника за наш Конгрес сматрамо да је то довољан број како би донели праве одлуке и допринели још бољем раду нашег Удружења.
Предлог новог статута Удружења можете преузети овде.