Месечне архиве: децембар 2014

News from the EFRS AGM 2014

7th and 8th of November in Coimbra—Portugal

image.TLDMRX

27 societies with 46 delegates, 15 affiliate member institutes with 17 delegates

The EFRS board for the term 2014 – 2017 was elected:

image.2W9ZRX

From the left: Csaba, Håkon, Clizia, Vasilis, Jonathan and Dorien (CEO)

Six new member organisations were welcomed to the EFRS:

Full members:

 • SEGRA – Sociedad Española de Graduados en Radiología (Spain)
 • PSTE, Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii (Poland)
 • TÜMRAD-DER, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (Turkey)

Affiliate members:

 • Turku University of Applied Science (Finland)
 • T.E.I. Hellenic Republic Technological Educational Institution of Athens

EFRS meetings 2015:

image.NR4URX

Wednesday 4th of March: HENRE annual meeting & seminar

Friday and Saturday 6th & 7th of November: EFRS AGM during ECR in Vienna, Austria

in Kraków Poland.

www.efrs.eu

Изборна скупштина Удружења

Дана 13.12.2014. године у Здравственом центру „Др Драгиша Мишовић“ у Чачку, одржана је Изборна Скупштина Удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије.

На састанку је било присутно 48 делегата из целе Србије.
Скупштину је водило радно председништво у саставу:

 • Драшко Видојевић, председник;
 • Милош Радовановић, члан;
 • Бујишић Љубомир, члан
 • Славица Павловић, записничар

Дневни ред Скупштине је био следећи:

 1. Извештај о раду и активностима Удружења у 2014 год.
 2. Финансијски  извештај
 3. Измена и допуна Статута Удружења
 4. Избор нових чланова Управног одбора
 5. Избор Председника Удружења
 6. Предлози за унапређења рада Удружења
 7. Разно

Све тачке дневног реда су стављане на гласање.

Председник Удружења РТИТНМС, Ђорђе Ружичић је поднео извештај о раду и активностима, као и финансијски извештај Удружења за 2014.години. Оба извештаја су једногласно прихваћени.

На предлог Управног одбора Удружења, гласало се за измену и допуну Статута Удружења који би омогућио бирање председника Удружења на 1+1 мандат, односно на 4+4 године. Овај предлог је једногласно прихваћен.

Због иступања неких чланова из Управног одбора Удружења, остала су упражњена места па су предложени нови чланови. КЦС ће имати три нова члана Управног одбора, КЦ Ниш ће имати два нова члана, а КБЦ Др Драгиша Мишовић из Београда, једног члана. Овај предлог је једногласно прихваћен.

У избору новог председника Удружења, кандидат Управног одбора Удружења је био Ђорђе Ружичић. Скупштина није предложила друге кандидате.Једногласном одлуком Скупштине усвојен је предлог Управног одбора Удружења те је кандидат Ђорђе Ружичић изабран за новог председника Удружења РТИТНМС.

Нови председник Удружења, Ђорђе Ружичић, је изнео предлоге за унапређење рада Удружења који су једногласно прихваћени.

Предлози су:

 • што боља организација сваког Конгреса и могућност окупљања свих осталих мањих струковних организација,у циљу организовања заједничког Конгреса у току године као централног догађаја за нашу професију
 • учестовање свих референтних колега који се уско баве нашом професијом у изради делокруга рада, који треба да изради наш профилски одбор у Комори и коме ће то представљати императив у будућем раду
 • боља координација између Коморе, нашег профилског одбора, Високе школе струковних студија, Синдиката и Министарства у циљу што бољег статуса нашег професионалног положаја
 • решавање професионалних проблема и оних који нам се намећу у виду радног времена,скраћења годишњих одмора,новог закона о раду у сарадњу са Синдикатима који су главни преговарачи са нашим послодавцима.
 • промоција Удружења на Високој здравственој школи струковних студија будућим колега на смеру-струковни мед. радиолог; понудити им да волонтирају приликом организације наших Конгреса како би се упознали са активностима Удружења;награда најбољем студенту нашег смера
 • на сајт Удружења поставити биографије свих досадашњих Председника коју су учествовали у његовом оснивању и даљем раду,као и свих досадашњих,који су оставили свако на свој начин печат за добробит наше струке
 • оснивање часописа Удружења који би излазио 1-2 годишње, где би били уврштени извештаји са наших Конгреса,као и Конгреса у окружењу, најбољи радови, новости из наше профсије, вести из ЕФРС-а, представљен колектив и методе једне наше чланице, интервјуи са нашим колегама и свим пријатељима Радиологије. Представљене нове методе,јер је наша професија стално у узлазној путањи ,представљена литературе која се бави нашом професијом и слично …
 • што боља сарадња са ЕФРС-ом у даљем деловању и усклађивању са прописима ЕУ,јер и ми тежимо тој путањи као земља –кандидат за чланство.
 • предлог о повећању чланарине од 100 рсд. колико сада износи У.О. Удружења је повукао са гласања,јер је Влада Републике Србије донела одлуку да се плате у јавном сектору смање за 10%. Сматрамо да је то најбоља одлука и да би повећање имало више штете него користи у овом моменту.
 • слање колега који су искључени из зоне зрачења на рекреативне одморе,када је то могуће ,према финансијским средствима предвиђеним за ту намену
 • организација славе Св.Лука у оквиру Удружења и домаћина који би сваке године представљао други град са нашим члановима и даље би била ораганизована помоћу донације Удружења од 70.000 рсд.и донатора-локалне самоуправе града-домаћина.

Делегате Скупштине су поздравили Павловић Дејан,представник Удружења Струковних медицинских радиолога Републике Српске из Фоче и представник Недим Кахриман, представник Коморе инжињера медицинске радиологије Ф БиХ. На Скупштини је прочитано И писмо г-дина Теуфика Ораховца, Преседника Удружења инжињера мед.радиологије Ф БиХ који је похвалио и подржао рад председника УРТИТНМС.

Такође на Скупштини су позвани и присуствовали су наши дугогодишњи сарадници и донатори који нам помажу у што бољој организацији КМЕ и овом приликом желимо у име свих чланова нашег Удружења да им се захвалимо на сарадњи која је била на изузетном нивоу.

У Чачку, 13.12.2014.

Председник радног председништва Скупштине
Драшко Видојевић

Фотографије са поменутог догађаја можете погледати у нашој галерији.