Месечне архиве: јул 2019

ОБAВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНСТВО

Поштовано чланство ,

Дана 27.06.2019 год. Агенција за привредне регистре ја након наше жалбе усвојила Статут Удружења донет 12.05.2019 год. са старим називом : Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије.

Као што сте упознати и што се планирало годину дана раније да се наш назив Удружења уз статут промени у : Удружење струковним мед.радиолога Србије. Цео статут и сам назив су једногласно усвојени ,као и сваки члан новог статута на нашој Скупштини одржаној 12.05.2019 год. у хотелу Палисад на Златибору.

Сходно усвојеном , приступило се пререгистрацији Удружења , послати су сви записници , Статут , уплаћене накодкнаде и ми смо добили решење до Агенције за привредне регистре дана 31.05.2019 год. да се усваја промена назива и Статута Удружења.

Међутим, дана 05.06.2019 год. добили смо друго решење где се решење одбија , јер Агенција није видела провером у називе да је тај назив резервисан дана 16.04.2019 год.те није могуће извршити промену назива….вероватно од стране колега које су били чланови и записничари Статутарне комисије , где је тај назив већ усвојен и где је усаглашен Статут.Из свега овога се види да су поменуте колеге нису имале добру намеру према Удружењу и вољу да се укључе у рад Удружења као делегати испред својих кућа и да заједничким снагама радимо на унапређењу рада Удружења како су раније тврдили.

Наше Удружење наставља свој рад ,као и до сада са старим именом, јер сматрамо да сада не треба збуњивати чланство изменом јеног слова и једне речи , просто ово Удружење постоји самостално од 1991 године и та чињеница показује истрајност, рад , квалитет и дугострајност нашег постојања.

Сам назив је познат свима и пропознат и тако ће остати до изборне скупштине заказане за 8.новембар 2019 године на Међународни дан Радиологије. О свим новим информација чланство је бити обавештено путем сајта или поштом на Ваше установе.

Уколико имате питања и сугестије пишите нам на добро познату адресу Удружења:

-office@radteh.org.rs

-info@radteh.org.rs

ECR 2020 Беч, 11-15 март

Attend ECR 2020 for only €99!

To take advantage of this exclusive radiographer registration fee, just make sure to become an ESR member before August 31, 2019, and to register for ECR 2020 during the Early Fee period (starting on September 2).

ESR membership is €11/year if you reside in Europe and at no cost at all if you reside outside Europe.

Radiography students from around the world are welcome to join ESR as „Friends“ completely free of charge.

If you already have a membership account, make sure that you have paid your membership fee before August 31, 2019.

Become an ESR Member / Friend

Submit your abstract now!
July 1 – October 10

Radiographers have the following options to present their work at ECR 2020:

In EPOS you have the possibility to choose from special radiographer topics for your submission

ECR 2020 – Support programmes
July 1 – October 10

Invest in the Youth

The support programme is dedicated to radiography students below the age of 30 who submit an abstract to ECR and are active ESR Friends. Successful applicants of the programme will receive free registration for ECR 2020 and a hotel accommodation voucher.

More Information

Shape your Skills

The support programme is dedicated to fully trained radiographers who submit an abstract to ECR and are active ESR members for 2019. Successful applicants will receive free registration for ECR 2020 and a hotel accommodation voucher.

More Information

ECR 2019 in Review

A record number of 2,254 radiographers/ radiography students from 84 countries were in attendance!

Have a look back at all radiographer highlights from ECR 2019

ECR 2019 Review