Месечне архиве: март 2020

DOPIS Direktorki KMSZTS: MOLBA ZA TRENUTNO ZAMRZAVANJE LICENCI I DALJE SPROVODJENJE KME

Poštovana Direktorka,

kao najveće i najreprezentativnije strukovno Udruženje naše profesije ovim putem želimo da apelujemo na Vas ,kao Direktorku Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije na trenutno zamrzavanje licenci i prekid sprovodjenja KME.

Naime, zbog nastale epidemije COVID-19 virusa ceo zdravstveni sistem je opterećen , a mi kao nosioci istog dodatno opterećeni, jer radimo na procedurama dijagnostike ,koja je jako bitna u ovom trenutnku.

Takodje, mere Vlade Srbije o zabrani okupljanja više od 50 osoba dodatno otežava sprovođenje KME i samo članstvo je opterećeno radnim obavezama i mogućim uvođenjem vanrednog stanja u zemlji što će dodatno opteretiti ceo zdravstevni sistem.

Hvala Vam unapred na razumevanju u svoje lično ime i ispred našeg Udruženja.

ДИЈАГНОСТИЧКА МАМОГРАФИЈА ЗА ВИШЕ РАДИОЛОШКЕ ТЕХНИЧАРЕ

6. април (од 9:00h) – 10. април 2020, БЕОГРАД, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ КУРСА: проф. др Зорица Милошевић, Медицински факултет Београд

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: виши радиолошки техничари
БРОЈ ПОЛАЗНИКА: максимално 5
ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 48.000,00 динара

ДИЈАГНОСТИЧКА МАМОГРАФИЈА ЗА ВИШЕ РАДИОЛОШКЕ ТЕХНИЧАРЕ – I ДЕО

6. АПРИЛ 2020. од 9:00h

О КУРСУ: Рак дојке је најчешћи малигни тумор и водећи узрок смрти од малигних болести код жена у Србији. Број мамографских јединица у Србији је значајно повећан у последњој деценији. Потреба за радиолошким техничарима који су обучени да изводе квалитетне дијагностичке мамографије је све присутнија.
Медицински факултет Универзитета у Београду учествује у едукацији виших радиолошких техничара кроз структуисану наставу – област Радиологија дојке у оквиру специјалистичких струковних студија другог степена. Курс континуиране едукације који се пријављује – „Дијагностичка мамографија за више радиолошке техничаре“ још један је од доприноса факултета усавршавању виших радиолошких техничара.
ЦИЉ КУРСА је да упозна полазнике са стандардима извођења мамографије, како би у наставку, у току четвородневног курса „Дијагностичка мамографија за више радиолошке техничаре – II део“ могли непосредно да изводе мамографије, са крајњим општим циљем оптималног позиционирања и квалитета мамографије, која омогућава високу тачност методе у детекцији патолошких промена.
МЕТОДЕ РАДА: предавања, решавање клиничких проблема, рад у малој групи, демонстрација клиничке вештине
ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Зорица Милошевић, кл. асист. др Марко Бута, виши радиолошки техничар Милена Грчић, виши радиолошки техничар Звездана Музика

ПРОГРАМ JE АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА 6 ПОЕНА ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСА

ДИЈАГНОСТИЧКА МАМОГРАФИЈА ЗА ВИШЕ РАДИОЛОШКЕ ТЕХНИЧАРЕ – II ДЕО

7-10. АПРИЛ 2020. од 7:00h

О КУРСУ: Едукација обухвата четвородневну обуку са шест сати дневно рада у оквиру курса, коју спроводе искусни стручњаци из Института за онкологију и радиологију Србије.
С обзиром да се дневно у Институту за онкологију и радиологију Србије обави мамографски преглед за више од 50 жена у две смене рада, полазницима се омогућавају оптимални услови за савладавање квалитетног извођења дијагностичке мамографије.
Едукација подразумева индивидуални рад кандидата са ментором на мамографском апарату у трајању од четири дана, уз едукацију о извођењу мамографског снимања и начину контроле квалитета снимања мамографијом. Провера знања се спроводи путем самосталног извођења 10 снимања (мамографија) и оцене коју даје ментор практичне обуке кандидата.
ЦИЉ КУРСА је оспособљавање радиолошких техничара за мамографски скрининг рака дојке.
МЕТОДЕ РАДА: предавања, практичне вежбе, демонстрација клиничке вештине, менторски рад
ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Зорица Милошевић, виши радиолошки техничар Милена Грчић, виши радиолошки техничар Звездана Музика, виши радиолошки техничар Марија Медић Ћирић, виши радиолошки техничар Ксенија Зрнић

ПРОГРАМ JE АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА 6 ПОЕНА ЗА ПОЛАЗНИКЕ КУРСА

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ ЈЕ ОБАВЕЗНО

И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ Е-MAIL: kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs ИЛИ НА ТЕЛЕФОНЕ 36 36 363 И 36 36 364

  • ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP–550/1
  • ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ – ФАКС 011 36 36 314
  • ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ – КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС – 36 36 317
  • ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ – КОНТАКТ ТЕЛЕФОН – 36 36 306

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404

** ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ**