Kongres: Savremene dijagnostičke i terapijske procedure sa osvrtom na; radiodijagnostiku, radioterapiju, nuklearnu medicinu i radiološku zaštitu.

Poštovane koleginice i kolege, predsjedništvo Udruženja inžinjera medicinske radiologije u FBiH, želi Vas obavjestiti o organizaciji Kongresa UIMR FBiH sa međunarodnim učešćem u Fojnici u terminu od 5-7. maja 2017. godine u hotelu „Nature“ i resorta Aquareumal. Pozivamo naše članove, kolege iz regiona da uzmu učešća na prestojećem Kongresu i prijave svoje radove na e-mail adresu Udruženja; mail@uimr.ba, i teufik_orahovac@hotmail.com.

Teme Kongresa su: Savremene dijagnostičke i terapijske procedure sa osvrtom na; radiodijagnostiku, radioterapiju, nuklearnu medicinu i radiološku zaštitu.

Prijava radova do 1.4.2017. godine Program Kongresa i II obavjest 20.4.2017. godine Cijena kotizacije za članove Udruženja koji plaćaju članarinu; Rana kotizacija do 01.4.2017. godine je 80.00 KM, za ostale kolege iz FBiH, koji ne plaćaju članarinu je 100.00 KM. Poslije 01.4.2017. godine kotizacija za članove koji plaćaju članarinu je 100.00KM, a za kolege koji ne plaćaju je 125.00KM Kotizacija za studente Fakulteta zdravstvenih studija je 50.00KM. Za goste iz regiona članarina je 150.00 KM ili 75.00€

Hotelski paket aranžman iznosi 180.00KM u resort Aquareumal, apartmansko naselje, a u hotelu „Nature“ od 250.00KM u jednokrevetnoj sobi i 220.00KM u dvokrevetnoj sobi. Rezervacije smještaja ide preko recepcije hotel „Nature“ Fojnica,

Phone: +387 30 54 75 00 Mobile: +387 63 77 63 00 Fax: +387 30 54 76 10 e-mail: rezervacije@ncf.ba

Za sve informacije možete nazvati; Mobile: +387 61 48 52 47 – Teufik Orahovac
Predsjednik UIMR u FBiH

Mr. Teufik Orahovac dipl. ing. med. radiol.