Novosti o aktivnostima Udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 23.03.2018. godine u Ministarstvu zdravlja održan je sastanak u vezi sa priznavanjem diploma Specijalističkuh strukovnih studija i (eventualno) diploma Master strukovnih studija čije su akreditacije u toku, kako za Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu tako I za Mecinski fakultet univerziteta u Beogradu. U ime Ministarstva zdravlja razgovor je vodio šef kabineta g-din Nikola Pandrc,a u ime Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije i Udruženja strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine Milan Nikolić, KC Srbije i Predrag Paunković, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

Na sastanku smo izneli sve probleme u vezi sa diplomama Specijalističkih strukovnih studija i uz mnoge argumente za priznavanje istih dali i predlog na koji način je najbrže i najefikasnije rešiti problem. Zatražili smo vremenski okvir za odgovor i stav ministarstva zdravlja da li će diplome biti priznate i uvrštene u Katalog radnih mesta, a samim tim i u odgovarajuću platnu grupu i razred. Šef kabineta ministra zdravlja, gdin Nikola Pandrc, nam je rekao da ćemo odgovor dobiti do 30.03.2018. O tome da li je odgovor pozitivan ili ne bićete blagovremeno obavešteni na sajtu udruženja.

Istovremeno, a u skladu sa zaključcima sastanka održanog u Beogradu 29.11.2017., obaveštavam vas da nas Visoka zdravstvena škola, kao ni Komora zdravstvenih radnika, od decembra 2017. god. nije udostojila ni odgovora na zahtev za sastanak na kojem bi razgovarali o problemima u vezi sa usklađivanjem diploma i svim ostalim problemima naše struke. Šta više, škola je tražila da im se unapred dostave pitanja u vezi sa problemima o kojima bi se razgovaralo. Pitanja su im dostavljena još u decembru 2017. ali ni to očigledno nije bilo dovoljno da dobijemo termin za sastanak sve do današnjeg dana. Ukoliko dođe do nekih promena i sastanak bude održan bićete obavešteni takođe na sajtu udruženja.

Do novih informacija,

Srdačan pozdrav!

Milan Nikolić

Spec. struk. med. radiolog