НОВОСТИ са Високе здравствене школе струковних студија у Земуну

Поштоване колегинице и колеге,

обавештавам Вас да се у Високој здравственој школи струковних студија у Београду-Земуну, може узети потврда о изједначавању дипломе стечене на Вишој медицинској школи са дипломом струковних студија.

За поменуту потврду потребно је:

  1. попунити захтев за добијање потврде (формулар захтева се добија у школи, попуњава га и подноси кандидат лично),

  2. фотокопија дипломе и

  3. признаница о уплати на жирорачун школе у износу од 7000 динара.

Званичне информације можете добити у Високој здравственој школи струковних студија у Београду лично, или преко сајта школе.