Предавање на ВМА из области магнетне резонанце

Тема: МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА КОЛЕНА

Предавачи: Прим. др Јасенка Васић-Вилић

Струковни мед. радиолог: Мирјана Капор

Предавање је акредитовано од стране Здравственог савета у априлском року 2016 године као курс, намењено је лекарима, медицинским сестрама, здравственим техничарима, радиолошким техничарима, вишем радиолошким техничарима, струковним медицинским радиолозима, носи следећу бодовну вредност:

• 8 бодова за предаваче

• 4 бода за слушаоце

После предавања се ради тест провере знања.

Присуство на предавању за чланове Удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије је бесплатно, за остале износи 500 дин, за лекаре 1000 дин. Уплату извршити на рачун Удружења: 205-40156-94

Предавање ће се одржати 24.11.2016 са почетком у 13 часова, Војномедицинској Академији, Црнотравска 17, Београд у Амфитеатру на IV спрату

Пријаве можете обавити на е-маил адресиу Удружења:

office@radteh.org.rs или на

ikrantic@yahoo.com до 20.11.2016, све информације о овом стручно едукативном курсу можете добити на тел. моб. 065/8019555 – Струковни мед. радиолог – Илија Крантић.