ПРЕДАВАЊЕ НА ВМА ИЗ ОБЛАСТИ МДЦТ-е

ТЕМА: МДЦТ-а КОРОНАРОГРАФИЈА
Предавачи: Ппук. др Синиша Русовић
Виши радиолошки техничар: Симо Савић

Предавање је акредитовано од стране Здравственог савета у априлском року 2016 године као курс, намењено је лекарима, медицинским сестрама, здравственим техничарима, радиолошким техничарима, вишем радиолошким техничарима, струковним медицинским радиолозима, носи следећу бодовну вредност:

  • 8 бодова за предаваче
  • 4 бода за слушаоце

После предавања се ради тест провере знања.

Присуство на предавању за чланове Удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије је бесплатно, за остале износи 500 дин, за лекаре 1000 дин. Уплату извршити на рачун Удружења: 205-40156-94 код Комерцијалне банке.

Пријаве можете обавити на е-маил адреси Удружења:

  • office@radteh.org.rs или на
  • ikrantic@yahoo.com до 15.10.2016 , све информације о овом стручно едукативном курсу можете добити на тел. моб. 065/8019555 – Струковни мед. радиолог – Илија Крантић.

Предавање ће се одржати 20.10.2016 са почетком у 13 часова, Војномедицинској Академији, Црнотравска 17 Београд у Амфитеатру на IV спрату.