Obaveštenje – Radiologija u dijagnostici oboljenja dojke

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 09.11.2016 god. u svečanoj sali K.B.C. Zvezdare, ul.Preševska 31 sa početkom u 13.30 časova Udruženje radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije će održati predavanje iz oblasti dijagnostike oboljenja dojke.

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta u julskom roku pod rednim brojem D-1-1000/16 i namenjeno je med. sestrama, zdravstvenim tehničarima, radiološkim tehničarima, višim radiološkim tehničarima, stuk. med. radiolozima, nosi sledeću bodovnu vrednost:

 • 12 bodova za predavače
 • 6 bodova za slušaoce

Prisustvo na predavanju za članove Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije je besplatno, za ostale iznosi 500 din. Uplatu izvršiti na račun Udruženja: 205-40156-94 kod Komercijalne banke.

Prijavu možete obaviti na e-mail adresu Udruženja:

PREDAVANjE NA VMA IZ OBLASTI MDCT-e

TEMA: MDCT-a KORONAROGRAFIJA
Predavači: Ppuk. dr Siniša Rusović
Viši radiološki tehničar: Simo Savić

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta u aprilskom roku 2016 godine kao kurs, namenjeno je lekarima, medicinskim sestrama, zdravstvenim tehničarima, radiološkim tehničarima, višem radiološkim tehničarima, strukovnim medicinskim radiolozima, nosi sledeću bodovnu vrednost:

 • 8 bodova za predavače
 • 4 boda za slušaoce

Posle predavanja se radi test provere znanja.

Prisustvo na predavanju za članove Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije je besplatno, za ostale iznosi 500 din, za lekare 1000 din. Uplatu izvršiti na račun Udruženja: 205-40156-94 kod Komercijalne banke.

Prijave možete obaviti na e-mail adresi Udruženja:

 • office@radteh.org.rs ili na
 • ikrantic@yahoo.com do 15.10.2016 , sve informacije o ovom stručno edukativnom kursu možete dobiti na tel. mob. 065/8019555 – Strukovni med. radiolog – Ilija Krantić.

Predavanje će se održati 20.10.2016 sa početkom u 13 časova, Vojnomedicinskoj Akademiji, Crnotravska 17 Beograd u Amfiteatru na IV spratu.

PREDAVANjE NA VMA IZ OBLASTI MDCT-e

TEMA: ZNAČAJ MDCT-e U DIJAGNOSTICI AKUTNOG MOŽDANOG UDARA
Predavači: Ppuk.ass. dr Dejan Kostić
Strukovni med. radiolog: Andrej Vorinski

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta u aprilskom roku 2016 godine kao kurs, namenjeno je lekarima, medicinskim sestrama, zdravstvenim tehničarima, radiološkim tehničarima, višem radiološkim tehničarima, strukovnim medicinskim radiolozima, nosi sledeću bodovnu vrednost:

 • 8 bodova za predavače
 • 4 boda za slušaoce

Posle predavanja se radi test provere znanja.

Prisustvo na predavanju za članove Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije je besplatno, za ostale iznosi 500 din, za lekare 1000 din. Uplatu izvršiti na račun Udruženja: 205-40156-94 kod Komercijalne banke.

Prijave možete obaviti na e-mail adresi Udruženja:

 • office@radteh.org.rs ili na
 • ikrantic@yahoo.com do 25.09.2016 , sve informacije o ovom stručno edukativnom kursu možete dobiti na tel. mob. 065/8019555 – Strukovni med. radiolog – Ilija Krantić.

Predavanje će se održati 29.09.2016 sa početkom u 13 časova, Vojnomedicinskoj Akademiji, Crnotravska 17 Beograd u Amfiteatru na IV spratu.

Drage kolege očekujemo Vas u velikom broju!

Obaveštenje – predavanje iz oblasti nuklearne medicine I PET. – CT dijagnostike

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 20.05.2016 god. u sali Poliklinike K. C. Srbije P/sala 140 sa početkom u 11 časova Udruženje radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije će održati predavanje iz oblasti nuklearne medicine I PET. – CT dijagnostike.

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta u januarskom roku pod rednim brojem D-1-480/16 i namenjeno je lekarima, med. sestrama, zdravstvenim tehničarima, radiološkim tehničarima, višim radiološkim tehničarima, stuk. med. radiolozima, nosi sledeću bodovnu vrednost:

 • 12 bodova za predavače
 •  6 bodova za slušaoce

Prisustvo na predavanju za članove Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije je besplatno, za ostale iznosi 500 din., za lekare 1.000 din.

Prijavu možete obaviti na e-mail adresu Udruženja:

Očekujemo Vas kako bi razmenili naša iskustva i podigli novi znanja iz ove oblasti.