PREDAVANjE NA VMA IZ OBLASTI MDCT-e

TEMA: ZNAČAJ MDCT-e U DIJAGNOSTICI AKUTNOG MOŽDANOG UDARA
Predavači: Ppuk.ass. dr Dejan Kostić
Strukovni med. radiolog: Andrej Vorinski

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta u aprilskom roku 2016 godine kao kurs, namenjeno je lekarima, medicinskim sestrama, zdravstvenim tehničarima, radiološkim tehničarima, višem radiološkim tehničarima, strukovnim medicinskim radiolozima, nosi sledeću bodovnu vrednost:

  • 8 bodova za predavače
  • 4 boda za slušaoce

Posle predavanja se radi test provere znanja.

Prisustvo na predavanju za članove Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije je besplatno, za ostale iznosi 500 din, za lekare 1000 din. Uplatu izvršiti na račun Udruženja: 205-40156-94 kod Komercijalne banke.

Prijave možete obaviti na e-mail adresi Udruženja:

  • office@radteh.org.rs ili na
  • ikrantic@yahoo.com do 25.09.2016 , sve informacije o ovom stručno edukativnom kursu možete dobiti na tel. mob. 065/8019555 – Strukovni med. radiolog – Ilija Krantić.

Predavanje će se održati 29.09.2016 sa početkom u 13 časova, Vojnomedicinskoj Akademiji, Crnotravska 17 Beograd u Amfiteatru na IV spratu.

Drage kolege očekujemo Vas u velikom broju!

Obaveštenje – predavanje iz oblasti nuklearne medicine I PET. – CT dijagnostike

Poštovane koleginice i kolege,

Dana 20.05.2016 god. u sali Poliklinike K. C. Srbije P/sala 140 sa početkom u 11 časova Udruženje radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije će održati predavanje iz oblasti nuklearne medicine I PET. – CT dijagnostike.

Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta u januarskom roku pod rednim brojem D-1-480/16 i namenjeno je lekarima, med. sestrama, zdravstvenim tehničarima, radiološkim tehničarima, višim radiološkim tehničarima, stuk. med. radiolozima, nosi sledeću bodovnu vrednost:

  • 12 bodova za predavače
  •  6 bodova za slušaoce

Prisustvo na predavanju za članove Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije je besplatno, za ostale iznosi 500 din., za lekare 1.000 din.

Prijavu možete obaviti na e-mail adresu Udruženja:

Očekujemo Vas kako bi razmenili naša iskustva i podigli novi znanja iz ove oblasti.

Obaveštenje za članstvo

Poštovano članstvo, drage koleginice i kolege,

Nakon završetka relicenciranja,ulaska u novi licencni period i novi Pravilnik o bližim uslovima za sprovođene KME donešen od strana KMSZTS, Upravni odbor Udruženja je doneo odluku da stupi izradi baze podataka celokupnog članstva, jer je dosadašnja bila nepotpuna nedostatkom brojeva licenci svih članova Udruženja.

Ideja je da svom članstvu obezbedimo besplatne bodove kroz KME koju će Udruženje sprovoditi u toku licencne godine,a to je 20 bodova po godini. Smatramo da je izgubljen pravi smisao KME, da više nije bitna tema, predavači, cilj, prisustvo,već samo broj bodova.Kao Udruženje trudili smo se i uvek ćemo se truditi da akreditujemo kvalitetno predavanje sa referentnim predavačima,gde će kolege moći to znanje da primene sutra u praktičnom radu, nastojaćemo i dalje istim putem, bez obzira na broj bodova, jer ko želi da se usavršava i unapredi svoje znanje uvek će biti prisutan. Svakako, kolege koje su sprečene ili se ne bave tim metodama dobiće bodove,kao članovi Udruženja.

Kao što Vam je svima poznato, uvek smo bili posebna grupacija, po znanju, odnosu sa lekarima-saradnicima, atmosferama na našim skupovima i smatramo da je najmanje što možemo da učinimo obezbeđivanje bodova kroz članarinu koja bi bila povećana na 200 rsd.

Povećanje članarine se čini posle 15 godina, ako ne i duže, Udruženje smo sa najmanjom članarinom i kroz povećanje iste želimo samo da nadomestimo troškove koje nosi organizovanje besplatne KME.

Besplatne kotizacije će važiti isključivo za članove Udruženja i zbog toga nam je jako bitno da nam pošaljete nove pristupnice sa brojem Vaše licence, kako bi pristupili izradi baze na osnovu koje ćemo slati spiskove sa predavanja u nadležnu Komoru.

Kotizacija za Kongres će takođe biti umanjena za naše članstvo, biće neophodno pokriti samo troškove svečane večere i materijala, jer Kongresi zahtevaju mnogo veću organizacijsku i finansijsku potporu koju su nam do sada obezbeđivala sponzorstva.

U prilogu Vam šaljemo nove pristupnice i jednu grupnu koju svi popunjavate i šaljete u Vaše finansijsku službu radi promene visine članarine. Pojedinačne pristupnice popunjavate i šaljete na sledeću adresu,radi izrade baze i evidentiranja Vaših podataka tj. brojeva licenci:

Ružičić Đorđe,
Ul.48 ; br.22/3
32 104 Čačak

Čestitka

Poštovane koleginice i kolege, dragi saradnici, želimo Vam SREĆNE NOVOGODIŠNjE I BOŽIĆNE PRAZNIKE sa iskrenim zeljama za što više zdravlja,uspeha i ljubavi u 2016 godini!

Happy_New_Year

OBAVEŠTENjE

Poštovano članstvo, želimo ovim putem da Vas obavestimo o nizu aktivnosti Udruženja u vidu dva sastanka sa u Novom Sadu i Kragujevcu sa predstavnicima nešeg profilskog odbora u KMSZTS.

Na sastancima smo pokrenuli sledeća pitanja:
1. Zašto od 2010 god. sa VSMŠ iz Zemuna izlaze diplomirani medicinski radiolozi, kojima nisu priznate diplome ni zvanje i samim tim ne mogu da dobiju odgovarajuću licencu od strane KMSZTS.

2. Da se u Pravilnik o izdavanju i relicenciranju unesu i sva nova znanja
– Strukovni medicinski radiolog ( osnovne strukovne studije u trajanju od 3 godine – 180 ESPB bodova )
– Specijalista strukovni medicinski radiolog (specijalističke strukovne studije, u trajanju od jedne ili dve godine, 240/300 ESPB bodova).

3. Da se preko Komore, zajedno sa Udruženjima obratimo Ministarstvu zdravlja zbog polaganja stručnog ispita, jer to isto Ministarstvo ne priznaje gore navedena zvanja sa diplomom VSMŠ, ali se sam stručni ispit polaže upravo u Ministarstvu zdravlja. Takođe imamo i primedbu na cenu takse za polaganje ispog, te predlog da se polaganje vrati kao što je i ranije bilo na Institute za javno zdravnje, sa znatno nižom cenom.

Kao što ste i sami čuli, nedugo zatim došlo je do potpisivanja Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence od strane ministra Zlatibora Lončara, gde su upravo glavni zahtevi, a to je prihvatanje naših zvanja i dobijanja odgovorajućih licenci po tim zvanjima PRIHVAĆENA.

U nastavku aktivnosti zakazili smo sastanak sa direktorkom VSMŠ u Zemunu prof. Anđelkom Lazerević i šefom našeg odseka prof. Milanom Milanovićem. Na sastanku gde su prisustvovali i predstavnici Udruženja strukovnih medicinskih radiologa Vojvodine i Srpskog Udruženja radioterapijskih tehničara iznet je predlog da se nađe što lakši način da kolege koje do sada nisu uradili usaglašavanje svojih stručnih naziva to urade pomoću seminarskih radova iz stručnih predmeta koje to zvanje zahteva, a da Udruženja uz pomoć KMSZTS finasijski pomognu određenu broj polaznika koliko odredi VSMŠ. Naš predlog je bio da cena za taj predlog bude između 10.000 i 15.000 rsd.

Smatrali smo da je to još jedan korak da podignemo struku i profesiju na veći nivo,pomognemo kolegama u daljem usavršavanju…. nažalost dobili smo negativan usmeni odgovor nakon nekoliko dana, sa obrazloženjem da usaglašavanje više neće biti moguće!

Mi nismo zadovoljni odgovorom,ali nastavićemo da se borimo za taj predlog i za sve ostalo što je doprineti poboljšanju našeg statusa i položaja u profesionalnom radu.

Kako je u toku relicenciranje želimo da obavestimo članstvo da preko sajta KMSZTS proveri da li su vam upisani svi bodovi KME. Ukoliko Vam nedostaju bodovi ili nisu upisani, a organizator KME je bilo Udruženje molim Vas da pošaljete fotokopiju potvrde sa predavanja u KMSZTS sa popunjenim ZAHTEVIM ZA ISPRAVKU/DOPUNU BODOVA, kako bi Vam svi bodovi bili pravilno upisani i lakše obnovili svoju licencu.

Za svaku vrstu pomoći stojimo Vam na raspoloaganju i na Vama poznate adrese nas možete kontaktirati. U dokumentima se nalazi PLAN STRUČNIH AKTIVNOSTI ZA 2016 god., a uskoro ćete isti dobiti sa kalendarima na Vaše ustanove.

Srdačan pozdrav,
U. O. URTITNMS