Take Care Your Health

Not just better healthcare, but a better healthcare experience.

PURCHASE

Bettering the Human Condition

Not just better healthcare, but a better healthcare experience.

PURCHASE

Medicine that touches the world

Not just better healthcare, but a better healthcare experience.

PURCHASE

Удружење струковних медицинских радиолога Србије

Договором радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине да формирају своје самостално удружење, 1991. године настаје Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине са следећим циљевима и задацима: радиолошки техничари и техничари нуклеарне медицине удружују се са циљем да унапређују знања и да квалификовано и аутономно делују на унапређивању рада и стучном усавршавању.

Више о удружењу
Image not found

УСМРС

Активности удружења
  • Пружа материјалну и другу помоћ талентованим и успешним студентима Високе здравствене школе струковних студија, одсек;
  • Брине о друштвено-економском положају радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине и постизању јединствених услова рада за све;
  • Учествује код израде програма и начина школовања као и стручног усавршавања виших радиолошких техничара, радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине;
  • Сарађује са другим савезима и удружењима здравствених радника у Србији и иностранству;
  • Изграђује етичке принципе, формулише кодексе етике и врши контролу поштовања кодекса;
  • Континуирано праћење и подршка развоју струке у земљи и иностранству;)
  • Брине о заштити становништва од јонизујућег зрачења. Обавља и друге послове у складу са законским прописима.

Friends association