Oрганизација

Према Статуту Удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије тела Удружења чине:

 •  Управни одбор Удружења (20 чланова) и Председник Удружења
 •  Научни одбор( 5 чланова + 1 придружени члан због уређења стручног часописа РАДИОАКТИВ)
 •  Научни одбор (3 члана)

На изборној скупштини Удружења одржаној на Међународни дан радиологије 8.новембра 2019 године у Нишкој Бањи изабрани су следећи чланови тела Удружења једногласном одлуком скупштине Удружења:

 1. 1.Ружичић Ђорђе , O.Б. Чачак - Председник Удружења
 2. 2. Кркаловић Татјана , Клинички центар Србије - Потпредседник Удружења
 3. 3. Радовановић Мирјана , К.Б.Ц. “Др Драгиша Мишовић“ - Секретар Удружења
 4. 4. Антић Иванка, Универзитетско клинички центар Србије
 5. 5. Милошевић Ивица , Клинички центар Ниш
 6. 6. Маринковић Зорана , Клинички центар Крагујевац
 7. 7. Бујишић Љубомир , Војномедицинска академија
 8. 8. Гвозденовић Тодор , Војномедицинска академија
 9. 9. Опра Бранислав , Институт за онокологију и радиологију Србије
 10. 10. Судар Мирослав , Клинички центар Србије
 11. 11. Алексић Маша , Клинички центар Србије
 12. 12. Пупавац Весна , Градски завод за плућне болести и ТБЦ , Звездара
 13. 13. Радовановић Урош , Д.З. "Др Симо Милошевић" – Чукарица
 14. 14. Лазић Лазар , Поликлиника "Панацеа" , Београд
 15. 15. Јоровић Илија , О.Б.Чачак
 16. 16. Стојановић Ненад , О.Б.Врање
 17. 17. Миливојевић Предраг , О.Б.Ужице
 18. 18. Марковић Милутин , О.Б.Студеница , Краљево
 19. 19. Миловановић Ивица , К.Б.Ц.Косовска Митровица
 1. 1. Бурсаћ Снјежана, Војномедицинска академија
 2. 2. Исса Сами , Клинички центар Србије
 3. 3. Мадановић Вања , Војномедицинска академија
 4. 4. Михаиловић Тања , Клинички центар Србије
 5. 5. Дојчинов Нина , Универзитетско клинички центар Србије
 6. 6. Бабић Борис , Универзитетско клинички центар Србије
 7. 7. Радисавчевић Бојан , О.Б. Чачак придружени члан ради уређивања стручног часописа Радиокатив
 1. 1. Ненадовић Горан , Клинички центар Србије – Председник Надзорног одбора
 2. 2. Грчић Жељко , Институт за онокологију и радиологију Србије
 3. 3. Буљанчевић Младен , Клинички центар Крагујевац