О нама

У доба највеће кризе и неизвесности, 1991. године, мала група људи решава да оснује професионално Удружење, начини први корак и покрене причу која, ево траје већ 25 година. За то време та мала група је значајно порасла и сада нас има више од хиљаду професионалних и одговорних чланова, који знају и могу да одбране и унапреде струку.

Циљеви и задаци Удружења су да се радиолошки техничари и техничари нуклеарне медицине удружују са циљем да унапређују знања и да квалификовано и аутономно делују на унапређивању рада и стручном усавршавању.

Удружење организује радне и стручне састанке, конгресе и симпозијуме. Такође, брине о друштвено-економском положају радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине и постизању јединствених услова рада за све.

image not found

Удружење учествује при изради програма и начина школовања, као и стручног усавршавања виших радиолошких техничара, радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине.

Сарађује са другим савезима и удружењима здравствених радника у Србији и иностранству, државним органима, образовним институцијама за здравствене раднике, Министарством здравља, Министарством за образовање, Министарством за науку и заштиту животне средине, Министарством за рад и социјална питања и осталима.

Удружење такође, покреће иницијативе за доношење Закона и других прописа и мера од интереса за чланове Удружења, односно давање предлога за измену и допуну постојећих прописа којим се регулише положај, место улога, права и обавезе чланова Удружења, као и покретање иницијативе за оцену уставности и законитости одређених прописа којима се регулишу права и дужности чланова Удружења.

ЗАШТО ПОСТАТИ ЧЛАН УДРУЖЕЊА?

Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине постоји како би се ова медицинска струка удруживала и ширила мрежу познанстава и сарадње, а све у циљу унапређења знања.

Чланови Удружења имају могућност да квалификовано и аутономно делују на унапређивању рада и стручном усавршавању. У прилици су да често посећују радне и стручне састанке, конгресе и симпозијуме. Кроз такве врсте сусрета, радиолошки техничари сарађују са другим савезима и удружењима здравствених радника у Србији и иностранству. На тај начин размењују се искуства у пракси, знања и вештине, и сви имају могућност за додатном едукацијом.

Сасвим довољно разлога да постанете члан Удружења.

Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије
ПОСТАНИТЕ НАШ ЧЛАН
ПРИЈАВИТЕ СЕ