Едукација

У циљу едукација Научни одбор Удружења је у обавези да у сваком акредитационом периоду , а то је четири пута годишње врши акредитацију предавања у виду стручних састанака , курсева , симпозијума и конгреса.

На овој страни ће бити објављени сви акредитовани програми Удружења од стране Здравственог савета Републике Србије у акредитационим роковима:

Јулски акредитациони период / одлука Здравственог савета Републике Срије број 153-02-01685/2019-01 :

image not found

Д-1-716/19 М.С.Ц.Т.-дијагностика у радиологији -примена и наша улога

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-717/19 Мр-дојки -принцип и начин рада

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-718/19 Курс из области мамографске дијагностике

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Јануарски акредитациони период / одлука Здравственог савета Републике Србије број: 153-02- 301/2020-01 од 02.03.2020 године :

Д-1-284/20 ПЕТ/ЦТ и наша улога

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-383/20 Улога компјутеризоване томографије у дијагностици трауме абдоминалних органа

Национални курс прве категорије акредитован за више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-384/20 Радиолошке процедуре као дијагностичке методе у обољењима дојке

Национални курс прве категорије акредитован за више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-386/20 Дигитализација-наша улога и начин рада

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре, више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-407/20 Савремене дијагностичке процедуре и организација рада института за радиологију ВМА

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре, више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-408/20 Значај и улога мамографије у раној дијагностици карцинома дојке

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре, више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.


Априлски акредитациони рок / Одлука Здравственог савета Републике Србије број : 153-02-00473/2020-01

Д-1-477/20 Курс из области радиотерапије простате

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-478/20 Радиотерапија прониране дојке

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-479/20 Јонизујуће зрачење и општи принципи заштите изложених лица од јонизујућег зречења у медицини

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Октобарски акредитациони рок / Одлука Здравственог савета Републике Србије број : 153-02-01202/2020-01 од 16.11.2020 . године

Д-1-730/20 Савремене дијагностичке процедуре у откривању карцинома дојке

Национални курс прве категорије акредитован за мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-731/20 Хумана деконтаминација професионално изложених лица и значај припреме и заштите на ЦТ-у

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-732/20 Нове технологије у Националном Пет центру, заштита особља,пацијената и квантификација дозе зрачења

Национални курс прве категорије акредитован за мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-733/20 Улога компјутеризоване томографије у дијагностици трауме главе

Национални курс прве категорије акредитован за мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-734/20 Савремене дијагностичке процедуре Института за радиологију КЦ Ниш

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче

Д-1-735/20 М.С.Ц.Т. јетре,како и када?

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре , мед.сестре, радиолошке техничаре, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Јануарски акредитациони рок / Одлука Здравственог савета Републике Србије број : 153-01-00071/2021-01 од 01.03.2021 године

Д-1-177/21 Магнетна резонанца-улога и дијагностички значај

Национални курс прве категорије акредитован за мед.сестре, радиолошке техничаре, више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-178/21 Дијагностичке методе у обољењима дојке

Национални курс прве категорије акредитован за мед.сестре, радиолошке техничаре, више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе, здрав.техничаре , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-179/21 ЦТ плућне артерије

Национални курс прве категорије акредитован за лекаре,мед.сестре, радиолошке техничаре, више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе , носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.

Д-1-180/21 Физички и технички аспекти магнетне резонанце дојки

Национални курс прве категорије акредитован за радиолошке техничаре, више радиолошке техничаре, струк.мед.радиологе и здравствене техничаре, носу бодовну вредност од 6 бодова за слушаоце и 12 за предаваче.