ЕФРС

На састанку који је одржан током Европског конгреса за радиологију у Бечу, Аустрија, историјски споразум о сарадњи је потписан између Међународног удружења Радиографера и радиолошких техничара (ИСРРТ) и Европске федерације друштава радиографа (ЕФРС).

Приложени Уговор су потписали председник ИСРРТ, др Мајкл Ворд и ЕФРС председник, професор Грациано Паоло, у присуству чланова Управног одбора оба друштва.

Познато је да је добро успостављеном структуром и функцијама у ИСРРТ постигнуте велике користи за професију и за јавност на светском нивоу. Фокус на интеракцију са међународним невладиним организацијама, као што су Светске здравствене организације и Међународне агенције за атомску енергију доноси ниво утицаја и репутациони корист која би била тешко оствариба индивидуалним утицајем друштава или групама друштава.

Формирање ЕФРС је омогућио радиолошкој професију да имају знатно побољшан ангажман са структурама Европске уније.Федерација се развила самостална и добро управља програмом рада који доноси значајну корист чланицама друштава и доприноси бољој заштити пацијената у Европи.

Овај споразум о сарадњи препознаје заједничку сврху и намеру обе организације да промовише професију радиологије као заједнички циљ радећи заједно за обострану корист.

Комбиновани утицај који је формализован у споразуму је од значаја и користи за нашу професију и на међународном нивоу и унутар Европске уније.