ИЗВЕШТАЈ СА СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА

Поштовано чланство ,

дана 08. 11. 2019 године у амфитеатру Института Нишка бања одржана је скупштина Удружења. Након утврђивања кворума, предлога и усвајања председавајућих скупштине приступило се одржавању скупштине према следећем дневном реду:

 1. Извештај о раду и активностима Удружења
 2. Финансијски извештај
 3. Избор нових чланова Управног одбора и осталих чланова у телима Удружења
 4. Избор Председника Удружења
 5. Предлози за унапређење рада Удружења
 6. Разно

Свака тачка дневног реда, као и избор нових чланова у телима Удружења су усвојени једногласно, без иједног гласа против.

У наставку текста представљамо Вам чланове Управног, Научног и Надзорног одбора Удружења:

Управни одбор: 20 чланова + Председник

 1. Ружичић Ђорђе – О.Б.Чачак , Председник Удружења
 2. Кркаловић Татјана , Клинички центар Србије , Потпредседник Удружења
 3. Радовановић Мирјана , К.Б.Ц.Др Драгиша Мишовић , Секретар Удружења
 4. Радовановић Милош , Институт за онкологију и радиологију Србије
 5. Милошевић Ивица , Клинички центар Ниш
 6. Маринковић Зорана ,Клинички центар Крагујевац
 7. Бујишић Љубомир , Војномедицинска Академија
 8. Гвозденовић Тодор , Војномедицинска Академија
 9. Опра Бранислав , Институт за онкологију и радиологију Србије
 10. Судар Мирослав , Клинички центар Србије
 11. Алексић Маша , Клинички центар Србије
 12. Пупавац Весна , Градски завод за плућне болести и ТБЦ
 13. Радовановић Урош , Д.З.“Др Симо Милошевић“ – Чукарица
 14. Лазић Лазар , Поликлиника“Панацеа“
 15. Јоровић Илија , О.Б.Чачак
 16. Петковић Снежана, О.Б.Смедерево
 17. Милошевић Дејан , Д.З. Деспотовац
 18. Стојановић Ненад, О.Б. Врање
 19. Миливојевић Предраг , О.Б.Ужице
 20. Марковић Милутин , О.Б.Краљево
 21. Миловановић Ивица , К.Б.Ц.Косовска Митровица

Научни одбор: 5 чланова

 1. Видојевић Драшко , Институт за онкологију и радиологију Србије
 2. Сами Исса , Клинички центар Србије
 3. Мадановић Вања , Војномедицинска Академија
 4. Бурсаћ Снјежана , Војномедицинска Академија
 5. Михаиловић Тања, Клинички центар Србије
 6. Радисавчевић Бојан , О.Б.Чачак

Надзорни одбор : 3 члана

 1. Ненадовић Горан , Клинички центар Србије
 2. Грчић Жељко , Институт за онкологију и радиологију Србије
 3. Буљанчевић Младен , Клинички центар Крагујевац

Овом приликом желимо да се захвалимо свим члановима који су активно учествовали у свим телима Удружења у претходном мандату и пожелимо добродошлицу новим члановима, са тежњом за још бољим резултатима и унапређењу рада Удружења.

У том циљу ускоро ћемо одржати састанак новог руководства са јасним задацима, обавезама и подели истих ради још квалитетнијег рада и постизања циљева из области деловања Удружења.

Срдачан поздрав,

Управни одбор Удружења