• 09-02-2022

КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

Конференција „Conference of Radiologic Technologies“ – CORT је пројекат у организацији Универзитета у Сарајеву – Факултета здравствених студија.

Општи циљ Конференције је промовисање универзалних вредности заједништва и мултидисциплинарног приступа у области радиолошких технологија и сродних професија.

Циљ је окупити све наставнике, сараднике у настави, здравствене професионалце и студенте из области радиолошких технологија и сродних професија из Босне и Херцеговине и региона на једно мјесто, у циљу презентације и размјене властитих истраживања, знања и искуства, размјене знања, усвајања нових знања и вјештина, праћења нових достигнућа у развоју технологије, те склапању нових познанстава.

Додатно, конференција има за циљ и практичну обуку наших студената за припрему и презентирање властитих радова на једном научном скупу, а за нешто мањи број студената и обуку за организацију таквог скупа.

На овај начин учесници ће имати могућност значајно проширити властиту перспективу комплексне тематике радиолошких технологија (радиодијагностика, радиотерапија, нуклеарна медицина, молекуларни имагинг, биоимагинг, радиолошка заштита, законодавство, контрола квалитета и сл) и сродних области (медицина, радиофизика, медицинска физика, радиохемија, биотехнологија, електротехника, вештачка интелигенција, 3Д принтање и сл.), као и перспективе у домену учешћа и друштвеног деловања унутар професија.

Прва објава CORT

Пријавити се можете ОВДЕ.