Обавештење за чланство

Поштовано чланство, Управни oдбор Удружења Вас позива на предавање „Излагање пацијената јонизујућем зрачењу и фактори ризика које то излагање носи“ који ће се одржати 10.10.2015 год. на Институту за онкологију и радиологију Србије.

Предавање је акредитовано одлуком Здравственог савета Републике Србије број: 153-02-4463/2014-01 у јулском року 2015 год.под редним бројем Д-1-1704/15 и носи следећу бодовну вредност:

  • 6 бодова за предаваче
  • 3 бодова за слушаоце

Предавање је акредитовано за лекаре,стоматологе, мед. сестре, здрав.техничаре (радиолошке техничаре, више радиолошке техничаре, струковне мед. радиологе).

Регистрација учесника је од 10-11 часова,а предавања почињу од 11 часова у амфитеатру Института за онкологију и радиологију Србије (Пастерова 14,Београд).

Број места је ограничен на 120 ,а рок за пријаву је 08.10.2015 год. на адресу Удржења: office@radteh.org.rs , где је потребно доставити име и презиме, установу из које долазите, број лиценце и огранак коморе којој припадате.

Цена котизације за чланове Удружења износи 500 рсд. за остале 1000 рсд. Уплату котизације извршити на жиро рачун Удружења: 205-40156-94 код Комерцијалне банке до 08.10.2014 год. или на лицу места приликом регистрације.
УПРАВНИ ОДБОР УРТИТНМС