ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОЛЕГЕ КОЈИ РАДЕ НА ДИГИТАЛНИМ АПАРАТИМА

Примећена је тенденција широких размера (Београд, Нови Сад, Кикинда, Крагујевац…) да се приликом снимања плућа смањује напон (kV) а повећава јачина струје (mA).

То, међутим, веома утиче на биолошку дозу.

Цитати:

„Да би се смањила биолошка доза за пацијента, mAs треба да су на најнижем могућем нивоу, јер постоји директна пропорционалност између mAs и експозиционе дозе.“

„Када се повећају kV без промене осталих фактора, биолошка доза за пацијента је већа. Али, када се повећање kV комбинује са смањењем mAs (због оптималног дензитета), постиже се значајно смањење биолошке дозе. Коришћење највиших kV, код којих имамо задовољавајући квалитет слике, је најбољи начин да се смањи биолошка доза за пацијента.“ (212. стр)

„Правило 15% каже да повећање kV за 15% даје дуплирање експозиције, односно исти ефекат као дуплирање mA или s. и обрнуто.“

„Оптимални kV за поједине делове тела су максимални kV код којих ће контраст слике бити у прихватљивим границама.“ или „Оптимални kV су практично максимални kV уз најнижи контраст који је прихватљив, а не они kV који дају најбољу слику.“ (467, 468. стр)

„Код компјутеризоване радиографије, kV утичу на контраст као и код филма. Али, неки произвођачи препоручују да се избегава напон изнад 80 kV ако се не користи решетка, јер расипање снижава контраст више него што би то било на филму.“ (639. стр)

„Због велике експозиционе ширине, детекторске плоче су осетљивије на расипање и природни фон, што даје замагљеност, смањује квалитет слике. Зато се мора борити против расипања коришћењем ефикасне решетке, И СМАЊЕЊЕМ ЗРАЧНОГ ПОЉА НА НАЈМАЊУ МЕРУ. Осетљивост на природни фон решава се свакодневним брисањем плоча у читачу.“ (644. стр)

„ПОСТОЈИ ВЕЛИКА ОПАСНОСТ ДА СЕ ОСОБЉЕ КОЈЕ КОРИСТИ КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ РАДИОГРАФИЈУ ОПУСТИ И РУТИНСКИ КОРИСТИ ВЕЋЕ ДОЗЕ ЈЕР НАКНАДНА ОБРАДА ОМОГУЋАВА КОРЕКЦИЈУ!!! ОВАКВА ПРАКСА ЈЕ ПРОТИВ ЕТИКЕ!“ (641. стр)

*** Carlton, Adler: PRINCIPLES OF RADIOGRAPHIC IMAGING Р.Б. ВМШ