• 24-06-2020

ПОЗИВ НА ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ УДРУЖЕЊА

Позивамо Вас да делегирате представнике својих одељења ,тј.чланове Удружења за поменути догађај ,ради обезбеђивања кворума (минимум 90 чланова) и одржавања скупштине.Делегате пријавити на е-маил адресу Удружења до 04.11.2019 године: -office@radteh.org.rs -info@radteh.org.rs Дневни ред: 1.Извештај о раду и активностима Удружења 2.Финансијски извештај 3.Избор нових чланова Управног одбора и осталих чланова у телима Удружења 4.Избор Председника Удружења 5.Предлози за унапређење рада Удружења 6.Разно Према усвојеном Статуту на Скупштини одржаној на нашем Конгресу у мају ове године на Златибору, на 5 чланова Удружења долази 1 делегат , тако да према броју Ваших чланова у колективима можете делегирати своје представнике ( пример: колектив који има 20 чланова , може да има 4 делегата на Изборној скупштини). У колективима који имају мање од 5 чланова може доћи до удруживања више колектива који су на истом огранку КМСЗТС и тако делегирати своје представнике. Како смо кроз протекле године радили марљиво, транспаретно , успоставили још већу сарадњу са Европском федерацијом радиографера , који су својим доласком на наш Конгрес исказали поштовање и част свима нама, пласирали наш стручни часопис РАДИОАКТИВ , обезбедили бодове кроз КМЕ , то се одразило и на број нашег чланства који је увећан за преко 400 нових чланова . Израђена је База Удружења према којој број чланова износи преко 900 и план је да се нови Управни одбор састави према броју чланова и да буду заступљене чланови са свих огранака КМСЗТС ради што бољег функционисања: Управни одбор – 20 чланова + Председник Удружења: -10 делегата са територије Београдског огранка КМСЗТС ( делегати К.Ц.С. ,Института , ВМА, К.Б.Ц. , Домова Здравља и приватне праксе ) -10 делегата са осталих огранака КМСЗТС на територији Србије Надзорни одбор – 3 члана : – 1 члан са Београдског огранка КМСЗТС – 1 члан из Клиничког центра Ниш – 1 члан из Клиничког центра Крагујевац Научни одбор – 5 чланова : -Предлог је да буде 5 чланова из свих области Радиологије због акредитације и рецензије КМЕ , радова на Конгресима и уређивања стручног часописа РАДИОАКТИВ. Кандидат за Председника Удружења може бити из редова Управног одбора или сваки члан Удружења са најмање 5 година чланства у Удружењу и са 50 прикупљених потписа пуноправних чланова Удружења и КМСЗТС са достављеним бројем лиценце 15 дана пре одржавања Скупштине на седиште Удружења ( ул Пастерова 14, 11 000 Београд). У нади да ћемо заједничким предлозима , циљевима и одлукама на наредној скупштини унапредити наш положај и професију очекујемо да се активно укључите и да допринесемо још бољем функционисању нашег Удружења. Након завршетка Скупштине биће приређен пригодан коктел ради обележавања Међународног дана Радиологије. Срдачан поздрав, Управи одбор Удружења!