• 24-06-2020

Pozivno pismo za konferenciju “NUKLEARNA SIGURNOST DANAS”

Poštovani, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM) 25. novembra 2019. godine, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, organizuje skup „NUKLEARNA SIGURNOST DANAS“. Konferencija je posvećen odgovorima na temu nuklearne sigurnosti, upotrebe znanja o nuklearnoj energiji i jonizujućem zračenju u mirnodopske svrhe, kao i regulisanju i kontroli tih delatnosti. Naziv konferencije: „Nuklearna sigurnost danas“ Datum i vreme: 25. novembar 2019. godine od 09.30h Lokacija: Dom Narodne skupštine Republike Srbije Nuklearne tehnologije su dragocena tekovina civilizacije. Kao i svi drugi pronalasci i otkrića. Zaplašenost nas često sprečava da shvatimo i koristimo vrednosti nuklearnih tehnologija za čovečanstvo. Zaplašenost nas često sprečava čak i da se INFORMIŠEMO – i možda, na osnovu PRAVIH informacija, odlučimo da ne želimo da ih koristimo. Ili da želimo. MISIJA ove konferencije je da komunikaciju o ovim temama učinimo pristupačnijom za javnost i da damo prave informacije. Nuklearna sigurnost u EU terminologiji danas po pravilu podrazumeva i radijacionu sigurnost. Na konferenciji ćemo kroz četiri panel diskusije i uvodna izlaganja diskutovati o pojamu i značenju nuklearne sigurnosti danas, govorićemo o Černobiljskoj nesreći i objasniti kako se razvijala nuklearna sigurnost posle nje. Zračenje je naša svakodnevica i ogromna korist kada se kontrolisano i znalački koristi – u medicini, privredi, poljoprivredi…. Radioaktivni otpad nije ništa više opasan nego drugi opasni otpadi, ukoliko se njime rukuje savesno i prema najbojim tehničkim rešenjima, a ta rešenja se neprekidno usavršavaju već više od 70 godina. Rad sa zračenjem je jedna od najregulisanijih i najkontrolisanijih ljudskih delatnosti, i u svetu i kod nas. SRBATOM sada ima integrisan sistem regulisanja, kontrole i nadzora svih delatnosti koje koriste zračenje, kao i sveobuhvatnu zaštitu stanovništva od ovog rizika. Komunikacija/saradnja sa javnošću je veoma bitna za dobar sistem zaštite i međusobnog poverenja. U ime Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije pozivamo Vas da prisustvujete konferenciji.