Program kongresa URTiTNMS – Palisad 2019

Poštovane koleginice i kolege, dragi gosti, uvaženi predavači,

Ovogodišnji Kongres na Zlatiboru, čiji je moto U SUSRET EVROPI, centralni je događaj za našu profesiju, jer zaokružuje prethodne i najavljuje naredne aktivnosti našeg Udruženja. Zlatibor, biser kongresnog turizma Srbije, ovog puta je izabran ,jer kao naša prelepa planina i park prirode, stvara izvanredne preduslove da na reprezentativan način predstavimo nas, naše znanje, iskustvo i energiju koja krasi ovo Udruženje. Ta energija se oseca i van granica naše zemlje i prepoznata je u celom regionu!

To prepoznaju i naši gosti i predavači koji će nam i ovom prilikom pomoći da unapredimo našu profesiju, razmenimo znanja i iskustva ,a samim tim povećamo i naš ugled u društvu koje priznaćete, nema baš uvek razumevanja za naš poziv.

Ovo svakako olakšava činjenica da smo u mogućnosti da koristimo kapacitete prelepog hotela Palisad, na Zlatiboru, planini koja se još od 17.veka pominje kao odredište ljudi u potrazi za netaknutom prirodom, zdravljem, ali i mirom zlatiborskih padina koje odmaraju oči i pune telo energijom.

Uživajte u radnom delu Kongresa , slobodnom vremenu na ovoj prelepoj planini , profesionalnom druženju sa kolegama iz cele Srbije , regiona…Evrope !

U ime organizacionog odbora, želim Vam toplu dobrodošlicu na Kongres radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije sa medjunarodnim učešćem.

S’ poštovanjem
Đorđe Ružičić
Predsednik Udruženja

PROGRAM KONGRESA URTiTNMS SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM ,
HOTEL „PALISAD“,ZLATIBOR 10-12.05.2019 god.

10.05.2019 god. – PETAK

12.00 – 18.00 časova – Registracija učesnika
18.30 – 19.30 časova – Sala TARA – Otvaranje Kongresa i pozdravna reč Dr. Jonathan McNulty ,Predsednika EFRS (European Federation of Radiographer Societies)
19.30 – 20.00 časova – Koktel dobrodošlice u Kamin sali
20.00 časova – Večera

11.05.2019 god.-SUBOTA

10.00 časova – Zajednički sastanak Predsednika EFRS sa regionalni predstavnicima – Sala TISA

SESIJA I

 • KONGRESNA SALA-TARA –

Moderatori:
1.Grčić Željko
2.Bursać Snježana
3.Đurevska Biljana

09.30 h -MR-endokranijuma-protokol za epilepsije

 • Aleksandra Cvetković , Centar za radiologiju ,Klinički centar Niš
  09.45 h -Multiparametrijski MR mozga
 • Igor Fučkan ,KB”Dubrava”,KZZDIR , Zagreb,Hrvatska

10.00 h – MR-srca : u srži problema
– Prof.Dr Ružica Maksimović
Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu ,Klinički centar Srbije ,Beograd , Srbija

10.20 h – Upotreba oralnog, prirodnog, negativnog kontrastnog sredstva i njegov značaj kod Magnetno rezonantne holangiopankreatografije(MRCP-a).
– Vesna Ćućun, dipl.inžinjer medicinske radiologije ,
Zavod za Kliničku radiologiju , Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske

10.35 h – SAVREMENE TEHNIKE MR SNIMANJA VASKULARNOG SISTEMA V NEUROLOGIJI ,MODERN TECHNIQUES OF MRI IMAGING VASCULAR SYSTEM IN NEUROLOGY
– Andrej Breznik , Matej Podsedenšek ,Radiološki odjel, Opšta bolnica Celje, Slovenija

10.50 h -Hemafrodit- MR mala karlica-prikaz slučaja
-Emil Nadženovski , Gradska opša bolnica 8-mi Septemvri Skopje , Severna Makedonija

11.05 h -Karotidni stent: dileme i komplikacije
Prof.Dr Dragan Sagic , Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje , Beograd,Srbija

11.20 h -Endovascular treatment of unruptured aneurysms of cavernous and ophtalmic segment of internal carotid artery with flow diverter device Pipeline
Izr.prof.Tomaž Šeruga,dr.med. , Hedvika Šauperl,dipl.inž.rad.
UCC Maribor, Department of Radiology,Maribor, Slovenia

11.30 – 12.00 h
KAFE PAUZA – Sala TIMOK

SESIJA II

 • KONGRESNA SALA -TARA

Moderatori:
1.Opra Branislav
2.Petković Snežana
3.Milošević Ivica

12.00 h -SINDROM GORNJE APERTURE TORAXA- primjer iz prakse
– Mile Šarić ,Zavod za Kliničku radiologiju ,Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske

12.15 h -Tehnika endovaskularnog tretmana kod kompleksnih moždanih aneurizmi
– Emilija Cvetković , Centar za radiologiju K.C.Niš

12.30 h -Znanja i vještine radiološkog tehničara u intervencijskoj radiologiji
-Boris Slanc , UKC Maribor , Slovenija

12.45 h -PERKUTANA TRANSTORAKALNA BIOPSIJA
-Katarina Brajković , Centar za radiologiju ,K.C. Niš

13.00 h -TACE ( TRANS ARTERIAL CHEMO AMBOLISATION)
-Sanja Jovanović , Centar za radiologiju K.C. Niš

13.15 h – Radiološka dijagnostika divertikulitisa
– Dr Zlatko Širić , Centar za radiologiju K.C. Niš

13.30 h – Perkutana bilijalna drenaža
– Mirjana Jovanović ,Centar za radiologiju K.C.Niš

13.45 h – TRAUME MOZGA
– Srđan Marković , Centar za radiologiju K.C. Niš

14.00 h -Komjuterizovana tomografija srca
-Miloš Mladenović , Centar za radiologiju K.C.Niš

14.15 h – Ultrazvučno vođena“core“biopsija dojke
– Jelena Mitić , Centar za radiologiju K.C. Niš

14.30 h – GALAKTOGRAFIJA – PROCEDURA ZA PRIKAZ KANALNOG SISTEMA KOD PATOLOŠKOG ISCETKA IZ DOJKE: „ZABORAVLJENA KARIKA ILI NE“ U POSTUPKU DIJAGNOSTIKOVANJA BOLESTI DOJKE
– Fanče Jovanovska, bolnica „Plodnost“ – Bitolj, Republika Severna Makedonija

SESIJA III-SALA MORAVA
Moderatori:
1.Milovanović Ivica
2.Krkalović Tatjana
3.Bujišić Ljubomir

12.00 h – 99mTc-DMSA scintigrafija bubrega kod dece sa antenatalnom hidronefrozom
– Prof.dr B.Ajdinović , Vojnomedicinska Akademija , Beograd , Srbija

12.15 h – PRIPREMA PACIJENTA I IZVOĐENJE SCINTIGRAFIJE KRVNIH PROSTORA JETRE
– Radić Nebojša, Petricija Froki,Branislav Baškot
Specijalistička ordinacija za nuklearnu medicinu „Ordinacija dr Baškot“,Beograd,Srbija

12.30 h – „Pet sken i priprema pacijente za Pet sken“
– Bogojevski Dejan, JZU Univerzitetski institut za pozitronsko-emisiona tomografija na RSM-Skopje

12.45 h – ZNAČAJ RADIOGRAFIJE DUGIH SEGMENATA SKELETA U PREOPERATIVNOM PLANIRANJU I POSTOPERATIVNOJ KONTROLI
– Ilija Krantić, Ratko Stamatović,Aleksandra Ljubičić, Jasmina Mitrović,
Institut za Radiologiju-VMA, Beograd

13.00 h- Education system and discuss areas of future co-operation

 • Dr Paul Bezzina Ph.D., Deparment of radiography , University of Malta

Gost na predavanju ce biti i Predstavnik VZŠSS:
Spec.dr med.Momčilo Novaković-mogućnost diskusije i poredjenja obrazovanja i moguće saradnje

POSTER PREZENTACIJE – SALA TIMOK

Tehnička podrška oko poster prezentacija:
1.Marković Milutin
2.Jorović Ilija

1.Moje oči gore!
Isključenje očnog sočiva prilikom rutinskog pregleda endokranijuma
Autori: Maša Aleksić, Tatjana Marković
Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS Beograd

2.CT ANGIOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI INTRAKRANIJALNIH ANEURIZMI
Autori: Vesna Boškić , Milica Janković , Duško Grbić
Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS Beograd

3.CT DIJAGNOSTIKA ANEURIZMI AORTE
Autori: Ana Petrović , Ivanka Antić , Ivana Kovačević
Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS Beograd

4.Markiranje radiofarmaceutika u kliničkim uslovima
Autori: Snežana Nenadić, Sanja Đođević, Petar Lazarević
Centar za nuklearnu medicinu KCS Beograd

5.PERKUTANA NEFROLITOLAPAKSIJA ( PCNL)
Autori : Svetlana Jakovljević, Verica Kosanović, Dragomir Gajić,
Odsek urogenitalne radiologije, Centar za Radiologiju i MRI, KCS Beograd

6.IZLOŽENOST OSOBLJA JONIZUJUĆEM ZRAČENJU PRI SEPARACIJI I APLIKACIJI FDG RADIOFARMAKA POLUAUTOMATSKIM I AUTOMATSKIM SEPARATOROM POJEDINAČNIH DOZA
Autori : Issa Sami , Ješić Ana , Milošević Igor , Skerletović Branislav
Centar za nuklearnu medicinu ,KCS Beograd

7.FDG PET I SPECT u prehirurškoj evaluaciji fokalne farmakorezistentne epilepsije
Autori : M.Marković , J.Živojinović , B.Radulović
Centar za nuklearnu medicinu , KCS Beograd

8.Patološko nakupljanje FDG u hipertrofisanim mišićima
Autori:Nada Mirković,Dragana Burnik, Danica Dunđerović, Bojana Radulović
Centar za nuklearnu medicinu , KCS Beograd

9.THE ROLE OF THE RADIOGRAPHER IN THE SURGICAL INTERVENTION WITH THE INSERTION OF A TIBIO ELONGATING NAIL -VIEW CASE
Autor: Flisar Mitja,dipl.inž.radiol.tehnol.
UCC Maribor, Department of Radiology, Slovenija

10.KADAVERIČNA TRANSPLANTACIJA JETRE: ZNAČAJ OPTIMALNE TEHNIKE RANOG POSTOPERATIVNOG CT PREGLEDA U CILJU DETEKCIJE KOMPLIKACIJA
Autori: Siniša Ilić ,Mihajlović Tanja , Drobnjaković Marinko , Pajić Sreten
Odeljenje urgentne radiologije, KCS Beograd

11.MUSCLE BRIDGE-nalaz na msct koronarografiji
Autori: Covic Mirjana,Djuknić Svetlana,Djurevska Biljana,Djokovic Nemanja
KCS Beograd

12.MDCT aorografija saupra-aortnih grana
Autori: Petrovic Slavica,Stamenković Jovana ,Savić Maja, Aleksandrović Nemanja
KCS Beograd

 1. „Korelacija na IMAGING metode u evaluacii mekotkivnih tumora muskuloskeletnog sistema“
  Autor:Mirjana Repinovic-Institut za Radiologiju – Skopje,
  koautori:Sonja Simonovska -Opsta bolnica -Kumanovo , Darko Crvenov- Privatna bolnica SISTINA -Skopje

14.“ MDCT prikaz slučaja TU pluća sa masivnom hemoptizijom“.
Autori : Alma Goruždić, Marko Jolović, Marina Dobrosavljević, Armin Ašćerić ,Dr Jusuf Nuković , Opšta bolnica Novi Pazar

15.AGENEZIJA BUBREGA – INCIDENCA, DIJAGNOSTIKA, ISKUSTVO OPŠTE BOLNICE „STUDENICA “ U KRALJEVU
Autori: Ana Čović, Marija Čekanović, Opšta bolnica “Studenica” , Kraljevo

16.PEVAR(Percutaneous endovascular aortic aneurysm repair)
Autor: Simona Klampfer, Radiographer , University Medical Center Maribor

17.CT virtuelne endoskopije
Autor: spec.struk.med radiolog Albert Darijan

18.CARBON DIOXIDE ANGIOGRAPHY
Autor: Šauperl Hedvika , Jelana Gajić , UKC Maribor , Slovenija

19.TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION-TAVI
Autor: Jelana Gajić , UKC Maribor , Slovenija

15.00 h – RUČAK U HOTELU

21.00 – VEČERA

12.05.2019 – NEDELJA

07.00-9.00 h -DORUČAK

10.30 h – SKUPŠTINA UDRUŽENJA