• 08-03-2023

V Simpozijum URTRS

Poštovane kolege i koleginice,

Udruženje radioloških tehnologa Republike Srpske povodom 15 godina postojanja organizuje V simpozijum “Nove tehnologije u radiologiji. Poštujući prošlost, cijeneći sadašnjost i njegujući budućnost” sa međunarodnim učešćem koji će se održati u Banjaluci, u periodu od 02. – 04. 06.2023.godine.

Članovi organizacionog odbora i ja, predsjednik Udruženja Ognjen Aćimović, želimo Vam dobrodošlicu i pozivamo Vas da se prijavite i uzmete učešće na predstojećem Simpozijumu.

Detalji u vezi sa Simpozijumom i I radionicom:


Radujemo se našem ponovnom susretu i nadam se da ćemo biti dobri domićini kao što ste i vi bili.

Srdačan pozdrav

Ognjen Aćimović
predjsednik URTRS