• 08-03-2023

VII balkanski radiološki Kongres – obaveštenje

Poštovane koleginice i kolege,

Udruženje strukovnih medicinskih radiologa i diplomiranih inžinjera medicinske radiologije Republike Srpske, organizuje VII balkanski radiološki Kongres sa međunarodnim učešćem u vremenskom intervalu od 21.04. – 23.04.2023. godine u hotelu Termag na Jahorini.

Rok za slanje apstrakta je 01.04.2023. godine na e-mail adresu:
usmridimrrs@gmail.com a konačan program kongresa će biti 10.04.2023. godine na www.radiologijars.ba

Registracija učesnika na e-mail adresu: usmridimrrs@gmail.com ili petricmirko@yahoo.com