О нама

Договором радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине да формирају своје самостално удружење, 1991. године настаје Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине са следећим циљевима и задацима: радиолошки техничари и техничари нуклеарне медицине удружују се са циљем да унапређују знања и да квалификовано и аутономно делују на унапређивању рада и стучном усавршавању.
У том циљу Удружење:

 • Организује радне и стручне састанке, конгресе и симпозијуме;
 • Брине о друштвено-економском положају радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине и постизању јединствених услова рада за све;
 • Учествује код израде програма и начина школовања као и стручног усавршавања виших радиолошких техничара, радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине;
 • Сарађује са другим савезима и удружењима здравствених радника у Србији и иностранству;
 • Сарађује са државним органима, образовним институцијама за здравствене раднике, Министарством здравља, Министарством за образовање, Министарством за науку и заштиту животне средине, Министарством за рад и социјална питања и др;
 • Пружа материјалну и другу помоћ талентованим и успешним студентима Високе здравствене школе струковних студија, одсек
 • струковни медицински радиолог;
 • Покреће иницијативе за доношење Закона и других прописа и мера од интереса за чланове Удружења, односно давање предлога за измену и допуну постојећих прописа којим се регулише положај, место улога, права и обавезе чланова Удружења, као и покретање иницијативе за оцену уставности и законитости одређених прописа којима се регулишу права и дужности чланова Удружења;
 • Изграђује етичке принципе, формулише кодексе етике и врши контролу поштовања кодекса;
 • Континуирано праћење и подршка развоју струке у земљи и иностранству;
 • Брине о заштити становништва од јонизујућег зрачења. Обавља и друге послове у складу са законским прописима.

Први стручни скуп одржан је 1991. године у Аранђеловцу.

Следе стручни скупови по хронолошком редоследу:

 • Бања Врујци, 3-5. јуна 1992. год.
 • 1993. год. стучни скуп није одржан због тешке енкономске ситуације у земљи
 • Крушевац, 25-26. новембар 1994. год.
 • Нишка Бања, 12-14. октобар 1995. год.Соко Бања, 16-18. мај 1996. год.
 • Матарушка Бања, 14-17. мај 1997. год.
 • Дољи Милановац, 27-30. мај 1998. год.
 • 1999. год. стручни скуп није одржан због бомбардовања
 • Врњачка Бања, 2000. год.
 • Златибор – Чигора, 30. мај – 2. јун 2001. год.
 • Крагујевац, 15-18. јун 2002. год.
 • Нови Сад, 12-15. јун 2003. год.
 • Тара, 22-25. септембар 2004. год.
 • Златибор, 5-9. јун 2005. год.
 • Врњачка Бања, 7-10. септембар 2006. год.
 • Тара, 6-9. јун 2007. год.
 • Тара, хотел „Оморика“ 11 – 14 мај 2008 год.
 • Соко Бања, хотел „Моравица“, 18 – 21 јун, 2009 год.
 • Београд, „Сава центар“ 17 – 19 септембар, 2010 год., 9. Централни Европски конгрес Радиографера и радиолошких техничара
 • Симпозијум радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије са међународним учешћем – Тара, хотел „Оморика“ 27 – 29 мај, 2011 год
 • III СИМПОЗИУМ на Палићу , Суботица  25-27.05.2012 год.
 • Конгрес радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије са међународним учешћем- хотел „Ђердап“ , Кладово 17 – 19.05.2013 год.
 • Конгрес „Савремена технологија у радиологији“радиолошких техничара – струковних медицинских радиолога – хотел „Термал“ , Врдник,Фрушка гора. 24 – 25.04.2014 год.
 • Конгрес радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије са међународним учешћем- Специјална болница за рехабилитацију „Меркур“ – Врњачка бања , 22 – 24.05.2015 год.
 • V Конгрес „Радиологија за корак испред“ ,хотел „Парк“,Нови Сад ,03-05.06.2016 год.