image not found

Чедомир Пантелић

1991-1995 год.

Биографијa

Рођен сам 16.03.1941. године у Лајковцу.

После основне школе, завршио сам шест разреда гимназије у Лазаревцу. Од 1958-1961. године средњу Медицинску школу у Ваљеву. Вишу школу за ВРТ завршио сам 1978. године.

Радио сам у ВМА, психијатријска болница Лаза К. Лазаревић, неуролошка клиника Др. Суботић 6, Клинички Центар Србије, Радиолошки институт у Београду. У пензију сам отишао из Центра за Магнену резонанцију КЦС 2001.године.

1991.године као члан Организационог Одбора био један од оснивача Удружења рендген техничара и техничара нуклеарне медицине Србије и њен први председник у два мандата.

Назад