image not found

Ђорђе Ружичић

2010 –

Биографијa

Рођен 07.06.1980 год у Чачку где је завршио основну и средњу медицинску школу-општи смер.1999 године у Земуну уписује Вишу медицинску школу, смер виши радиолошки техничар.Завршава студирање 2002 год. а у међувремену се запошљава на Институту за плућне болести и ТБЦ КЦС на Рендгену, где ради 1.5 год. Након тога одлучује да се врати у родни град и запошљава се на у З.Ц. Чачак на Радиологији 2003 године где ради и данас. На место водећег техничара службе постављен 2011 год. и налази се на истој функцији и даље. По избору свог колектива постаје делегат на Изборној скупштини Удружења одржаној 2006 године у Врњачкој бањи, где је изабран за члана Управног одбора Удружења,на тој функцији остаје до 2010 год. када постаје кандидат за Председника Удружења и бива изабран на изборној скупштини одржаној у Ћуприји 2010 год.

Својим несебичним залагањем са члановима Управног одбора организује разне едукативне курсеве како би члановима омогућили што бољу едукацију и обезбедили бодове за обнову лиценце,што се наметнуло као императив у будућим активносима Удружења. Ту су и национални Конгреси који су по мишљењу самих учесника организовани на врло високом нивоу,наставља и унапређује сарадњу са свим струковним Удружењима у региону, сарадњу са ЕФРС-ом, прославу наше славе …

На предлог Управног одбора на Изборној скупштини усваја се предлог измене статута, како би мандат могао бити продужен на још 4 године и први пут од оснивања Удружења Ђ. Ружичић једногласно бива изабран на ту функцију и у наредне 4 године.

Назад