image not found

Милош Радовановић

2000-2002 год.

Биографијa

Радовановић је рођен 1961 године у Београду где је завршио основну ,средњу и вишу медицинску школу одсек за радиолошке техничаре 1983 године.

Од 1984 је запослен на ИОРС, а 1995 године је постављен за главног техничара службе радиолошке дијагностике и на том месту је и данас . Активан је члан УРТТНМС и један од оснивача.

Од 2000-2002 је био на месту Председника Удружења.

Назад