image not found

Славица Павловић

2006-2010 год.

Биографијa

Рођена сам 03. јула 1968.године у Ћуприји. Основну школу и средњу медицинску завршила сам у Ћуприји тако да сам 1987.године стекла звање: Медицинска сестра – техничар општег смера, здравствене струkе. Почела сам да радим 23.септембра 1987.године у Здравственом центру Ћуприја. Вишу медицинску школу у Ћуприји , смер виши радиолошки техничар, уписујем 1999.године и завршавам је 21.јуна 2002.године. У септембру 2002.године Здравствени центар Ћуприја, шаље ме на двомесечно стручно усавршавање из области интервентне радиологије, у Војномедицинску Академију у Београду. Место главне сестре дијагностичких дисциплина, опште болнице у Ћуприји, добијам 31.октобра 2005.године. Као виши радиолошки техничар највише сам била ангажoвана у kaбинету за MDCT.Факултет за менаџмент Мегатренд Универзитет у Зајечару уписала сам 2007.године, а завршила јуна 2009.године. Том приликом сам стекла звање Дипломирани економиста-менаџер у здравству ( VII/1 степeн стручности). У новембру 2008.године завршавам regional training course on(regionalni trening kurs) “Radiation protection in diagnostic radyologi “ for radiographers and radiology tehnologistis (za radiološke tehničare)одржан у Београду. Mајa 2009 године завршила “ The Essentials of Philips MRI” course(kurs) у организацији Philips healthcare. ОД 2012 год. сам именована за главног техничара Опште Болнице У Ћуприја. Mајa 2009 године завршила “ The Essentials of Philips MRI” course у организацији Philips healthcare. ОД 2012 год. сам именована за главног техничара Опште Болнице У Ћуприја.

Од 2000.године сам члан удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије. Учествујем на свим конгресима, симпозијумима и стручним састанцима. Од 2002.године сам члан извршног одбора удружења, а 2003.године. на Малти, као делегат, представљам удружење на састанку ISRRT. Том приликом је наше удружење примљено у ISRRT. На скупштини која је одржана 2006. године, сам од стране својих колега изабрана за председницу удружења радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине Србије на чијем челу сам са мандатом до октобра 2010. Удружење тада је имало око 250 чланова а сада има око 800 чланова. Добро конципирана стратегија развоја удружења и његова интеграција у интернационална удружења под мојим руководством резултирали су добијањем организације Централно Европског Конгреса, радиографера /EFSR који се одржаo у Београду од 17 до 19 септембра 2010.године-. . Као делегат свог удружења, присуствовала сам годишњим састанцима EFSR-а и свим Конгресима у организацији удружења радиографера земаља насталих распадом Југославије.

Мајка сам једног детета.

Назад